svasdssvasds

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

29 ก.ย. 2565 เวลา 13:15 น.

"พายุโนรู" ถล่มอีสาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม แจกหญ้าพระราชทาน พร้อมส่งเสบียงสัตว์ และเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากผลกระทบพายุโนรู ที่เข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน นั้นทำให้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) นั้น ทางกรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย พร้อมให้การช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์ซึ่งเตรียมไว้รองรับภัยพิบัติ รวมทั้งแร่ธาตุ และเวชภัณฑ์แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป็นการด่วน

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

เริ่มจากจังหวัด ศรีสะเกษ นายหมุน  แซ่จึง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายบุญประกอบ หาญบาง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอปรางค์กู่ นายวิศณ์ ประสานพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวภัทรภร วิไลมงคล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

พร้อมด้วยนายสมชัย เทียบคุณ สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่ ลงพื้นที่ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ บ้านกู่  ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมรับมอบเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) จำนวน 2,400 กก. (120 ฟ่อน)

 

จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมี นายไพฑูรย์ ป้องสนาม เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส เป็นผู้ส่งมอบแก่สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกชุกและน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาพนมดงรักจนท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 36 ราย โค-กระบือ จำนวน 287 ตัว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

ซึ่งการได้รับมอบเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน) ในครั้งนี้สร้างความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่เกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ และขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต) ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ (นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร และสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน ทำให้เกษตรกรมีแรงกายแรงใจเพื่อผ่านพ้นภัยครั้งนี้

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

ชัยภูมิ นายเศกสรรค์ สวนกูล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา โดย นายวุฒิพันธุ์  เนตรวิชัย ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา มอบหมายให้นายพรนิมิตร ใสพลกรัง จพง.สัตวบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ส่งมอบเสบียงสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลในเมือง และตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   ทั้งนี้ ได้ส่งมอบเสบียงสัตว์ (หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 39 ราย โค-กระบือ รวม 210 ตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

 

 

ปศุสัตว์ขอนแก่นมอบหญ้าแห้งพระราชทานช่วยภัยน้ำท่วมวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานร่วมกับ นางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นายมานพ เถาตะกู ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ณ บ้านโนนเขวา ซึ่งได้มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 300 ฟ่อน (6,000 กิโลกรัม) และถุงยังชีพสัตว์พระราชทาน จำนวน 30 ถุง แก่เกษตรกร จำนวน 59 ราย สัตว์ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 384 ตัว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วย  นายสัตวแพทย์นัทเวโรจน์  บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ  นายบุญประกอบ หาญบาง สมาชิกสภาเกษตรกรนายวิศณ์ ประสานพันธ์  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

วันเดียวกันนางสาวภัทรภร วิไลมงคล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสมชัย  เทียบคุณ  ปศุสัตว์อำเภอปรางค์กู่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อยั่งยืนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จากการเกิดภาวะฝนชุกทำให้น้ำจากเทือกเขาพนมดงรักไหลเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือจำนวน 36 ราย โค-กระบือ  287 ตัว เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยสนับสนุนเสบียงสัตว์พระราชทานฯ (หญ้าแห้งอัดฟ่อน)จำนวน 2,400 ก.ก. (120 ฟ่อน) พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรนำสัตว์ไปเลี้ยงบริเวณจุดอพยพสัตว์ที่น้ำท่วมไม่ถึงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเศกสรรค์  สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยนายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยนายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง มอบหมายให้ นายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์ อำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ด้านปศุสัตว์   โดยได้มอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 240 ก้อน รวม  4800  กก.  ณ บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เจ้าของสัตว์อพยพมาที่ศูนย์พักพิง แล้วแต่นำสัตว์ออกมาไม่ได้ ซึ่งมีกระบือ 5 ตัว และสุนัขติดเกาะ อีก 30 ตัว ให้มาอยู่ที่ปลอดภัย พื้นที่บ้านหนองกินเพล หมู่ 8 ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมสัตว์ที่จุดอพยพ ตำบลหนองกินเพล พบว่าสัตว์ที่อพยพ มีสุขภาพแข็งแรงดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

 

วันที่ 29 กันยายน 2565 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายอโนชา อินทรศร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น “โนรู (NORU)” ในพื้นที่ตำบลบ้านเล่าและตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

โดยมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ได้แก่ หญ้าแห้งจำนวน 100 ฟ่อน ถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 28 ถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 2,4,5,6,10,13,15 ตำบลบ้านเล่า และพื้นที่หมู่ 13 ตำบลในเมือง จำนวน 28 ราย โคเนื้อ 131 ตัว , กระบือ 2 ตัว , แพะ 10 ตัว , ไก่พื้นเมือง 760 ตัว , ไก่ไข่ 31 ตัว ,

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

สุกรแม่พันธุ์ 8 ตัว , สุกรขุน 31 ตัว , สุนัข 35 ตัว , แมว 6 ตัว การเกิดภัยน้ำท่วมฯ ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โคเนื้อ กระบือ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียให้มีน้อยที่สุด

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ กุบแก้ว พร้อมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อพยพสุกรพื้นเมืองจำนวน 8 ตัว  ณ บ้านค้อ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ไปยังจุดอพยพสัตว์ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพสุกรฝูงดังกล่าวต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ระดม จนท.ในพื้นที่เร่งช่วยเกษตรกรจากผลกระทบน้ำท่วม

นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี​ นายวิเชียร แสงสุภาพ นายก อบต.ท่าซุง  พร้อมเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท  ได้ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ 1,500กก(75ฟ่อน) เเละถุงยังชีพปศุสัตว์ 3 ถุง เเก่เกษตรกร 3 รายที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 7ตำบลท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มี กระบือ 32 ตัว  ที่ได้รับผลกระทบ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด