สำนักงานตำรวจแห่งชาติหวั่น “กาสิโนถูกกฎหมาย” แหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทา

18 มี.ค. 2567 | 23:09 น.

เปิดความเห็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ผลการศึกษา "กาสิโนถูกกฎหมาย" สภาผู้แทนฯ แหล่งฟอกเงินธุรกิจผิดกฎหมาย เกิดกลุ่ม "ผู้มีอิทธิพล" แหล่งมั่วสุม-นักพนันรายใหม่

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการเปิด (ENTERTAINMENT COMPLEX) หรือ "กาสิโนถูกกฎหมาย" เพื่อการแก้ไขการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้สรุปรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ศึกษาการเปิด ENTERTAINMENT COMPLEX เพื่อการแก้ไขการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการศึกเปิด “กาสิโนถูกกฎหมาย” ซึ่งในการพิจารณาศึกษาของอนุกรรมาธิการได้ศึกษาข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้

การเล่นพนันในปัจจุบันมีทั้งที่สามารถอนุญาตให้เล่นได้ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้ โดยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เป็นเครื่องมือในการควบคุมและกำกับดูแลการเล่นการพนันที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และที่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมให้เป็นไปได้ความเรียบร้อย

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ คือ มาตรการป้องกันกำหนดให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดกวดขันป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทุกรูปแบบ รวมไปถึงการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวดและจริงจัง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและถือปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ส่วนกรณีหากจะมีการตั้งสถานบันเทิงครบวงจรขึ้นในประเทศ เรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คือ เป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ชอบเล่นการพนันและเที่ยวสถานบริการ ซึ่งตามปกติอาจจะเข้าถึงได้ยาก หากมีการเปิดให้บริการถูกกฎหมาย

แต่หากปล่อยให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายอาจก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวพัฒนาเป็นปัญหาสังคมได้ หรือเกิดปัญหาอาชญากรรม โดยอาจเริ่มจากการลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงขั้นวิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ดังนั้น การเปิดให้บริการจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ เช่น กำหนดอายุของผู้เล่นกำหนดระดับรายได้ การเป็นคนไทยหรือต่างชาติ 

สำหรับสถานที่ตั้งจะมีผลกระทบต่อการควบคุมดูแล จึงต้องพิจารณาถึงที่ตั้งสถานบันเทิงให้ห่างไกลจากแหล่งชุมชน สถานศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่จะตามมา 

โดยมีข้อกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณีเปิดสถานบันเทิงครบวงจร คือ อาจถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินของธุรกิจผิดกฎหมาย เกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพล เป็นแหล่งมั่วสุม รวมถึงมีผู้เล่นพนันรายใหม่มากขึ้น และคนติดพนันเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมตามมา