ไทย ดัน “วัฒนธรรม” สู่ซอฟท์พาวเวอร์ หนุน “ท่องเที่ยว” โต 3.5 ล้านล้าน

20 ม.ค. 2567 | 05:00 น.

ซินหัว รายงาน แผนผลักดันวัฒนธรรมเป็นซอฟท์พาวเวอร์ไทย ขับเคลื่อนการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ควบคู่การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและงานกีฬา พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ประเทศไทย กำลังมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามากมายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาทในปีนี้

โดยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ไทยวางแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านแผนริเริ่มที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมงานด้านกีฬาและวัฒนธรรมไทย ภายใต้นโยบายสำคัญ 7 ประการ

รายงานจากสำนักข่าว Xinhua (ซินหัว) ระบุว่า ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นางสาวสุดาวรรณได้เผยถึงแผนที่ทางกระทรวงฯ จะมุ่งเน้นเปลี่ยนศูนย์กลางอุตสาหกรรมจากเชิงปริมาณสู่เชิงคุณภาพ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนตลอดทั้งปี เพื่อดึงดูดผู้มาเยือนสู่เมืองรองมากขึ้น ซึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากซอฟท์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวแขวนโคมไฟยี่เป็งที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารในจังหวัดลำพูน วันที่ 23 พ.ย. 2023) โดยกระทรวงฯ จะทำงานด้านความปลอดภัยและการต้อนรับโดยการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบและการฉ้อโกง นอกจากนี้ ไทยยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอีกด้วย

การผลักดันและพัฒนาความสามารถด้านกิจกรรมการกีฬา

ในส่วนของการผลักดันด้านกีฬา สุดาวรรณเสริมว่า กระทรวงฯ จะทำให้ผู้คนทุกช่วงวัยและทุกระดับความสามารถได้เข้าถึงกิจกรรมกีฬาต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการศึกษาด้านกีฬา ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ กระทรวงฯ เผยว่าไทยตั้งเป้าเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดกีฬาระดับโลกเป็นร้อยละ 1 หรือ 4.55 แสนล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ จากเดิมที่ร้อยละ 0.58 

พร้อมเสริมว่า ในปี 2566 ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 28 ล้านคน แต่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 2.38 ล้านล้านบาท

 

ขอบคุณที่มา : Xinhua (ซินหัว)