เชียงใหม่เจาะกลุ่มตลาด CSR ชูแคมเปญ“เที่ยว ประชุม ดูงานได้ทั้งปี”

24 พ.ย. 2566 | 01:35 น.

ภาครัฐ-ภาคเอกชนท่องเที่ยวเชียงใหม่ ตั้งเป้าบุกกลุ่มตลาด CSR และดูงาน ชู แคมเปญ “เที่ยว ประชุม ดูงานได้ทั้งปี” ผลักดันเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ 1ล้านต้นในปี 2567

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการทำโปรแกรมตลาด CSR โปรแกรมสำหรับตลาดดูงาน และโปรแกรมส่งเสริมการการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลสำหรับคนไทย ซึ่งเป็นเป้าหมายการขายในปี 2567 ว่า ตลาดนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำ CSR ที่เชียงใหม่  ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่ทางภาคเอกชนต้องการมาร่วมกิจกรรม  และการการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลสำหรับคนไทย รวมถึงต้องการกิจกรรมศึกษาดูงานในจังหวัด  เป็นตลาดที่มีความมั่นคง และเป็นตลาดที่ใหญ่ 

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโปรแกรมตลาด CSR ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ BEAUTIFUL CHIANG MAI CSR PROPGRAM “คุณปลูก เราดูแล” เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโปรแกรมที่สามารถต่อยอดเชื่อมโยงได้ทุกพื้นที่ รวมทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆจะนำพาการท่องเที่ยวของจังหวัด ไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอนาคต และในปี 2567 ขอให้เป็นปีแห่งการกอบโกย ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเชียงใหม่
 

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำโปรแกรมพิเศษ ได้แก่โปรแกรมสำหรับตลาด CSR ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ BEAUTIFUL CHIANG MAI CSR PROPGRAM “คุณปลูก เราดูแล” เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถต่อยอดเชื่อมโยงได้ ทุกพื้นที่ และ โปรแกรม Code ส่วนลดร่วม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ Theme "Beautiful Chiang Mai" เที่ยว ประชุม ดูงานได้ทั้งปี ที่เชียงใหม่  ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้

ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนแผนการดำเนินการที่ทำต่อเนื่อง คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ Theme "Beautiful Chiang Mai" เที่ยว ประชุม ดูงานได้ทั้งปี ที่เชียงใหม่ จัดทำโปรแกรมส่งเสริมการการท่องเที่ยวแบบให้รางวัลสำหรับคนไทย BEAUTIFUL CHIANG MAI INCENTIVE TRAVEL PROPGRAM  โปรแกรมท่องเที่ยวที่นำ 5F มาออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบให้รางวัล สำหรับคนไทย

กลุ่มเป้าหมายคือ บริษัท MLM  บริษัทที่ต้องการให้รางวัลสำหรับพนักงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจโดยสามารถรองรับทั้งในรูปแบบ Joy group แบบส่วนตัวได้ แบบครบวงจรสำหรับการขายปี 2567 คาดหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี

นายธนกร สมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท มอร์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบให้รางวัลสำหรับคนไทย  Beautiful Chiang Mai incentive เรายังไม่เคยจัดโปรแกรม Incentive Travel Program ที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการคนไทยด้วยกันอย่าง 100%  ซึ่งผู้ประกอบการหลายคนแล้วน่าจะผลักดันในปี 2567 ต่อไป ซึ่ง Soft Power ทั้ง 5 ด้าน เชียงใหม่มีครบถ้วน

อีกกรุ๊ปหนึ่งคือ กรุ๊ปตลาดดูงาน เรามีหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการชุมชน การจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การดูงานแหล่งหัตถกรรมและศิลปะเชิงเศรษฐกิจ การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี และการศึกษาดูงานด้านการจัดการร้านอาหาร และ Hospitality  ทั้ง 5 ส่วนครบจบที่เชียงใหม่  

เชียงใหม่เจาะกลุ่มตลาด CSR ชูแคมเปญ“เที่ยว ประชุม ดูงานได้ทั้งปี”

จากข้อมูลที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 มีกรุ๊ปดูงานที่คลองแม่ข่า อยู่ที่ประมาณ 1,100 กรุ๊ป ที่มาดูงาน เฉลี่ยส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมไปถึงภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ 

โปรแกรมที่ทางโครงการฯพยายามผลักดันและเกิดผลมาแล้วคือโครงการคุณปลูก เราดูแล ซึ่งพื้นที่แรกที่เราไปร่วมมือด้วยที่บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ตอนนี้พร้อมที่จะรองรับลูกค้าแล้ว ถ้าหากสามารถผลักดันร่วมกันให้ แล้วใช้แคมเปญ 1 ล้านต้น เพื่อคนเชียงใหม่ จะเป็นโครงการที่สามารถผลักดันระยะยาวและเกิดความเชื่อมโยงเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้