ทอท.ให้ส่วนลด 6 สนามบินดึงสายการบิน เปิดบินเข้าไทยรับวีซ่าฟรี

14 พ.ย. 2566 | 09:16 น.

ทอท.ให้ส่วนลด 6 สนามบิน ดึงสายการบินเพิ่มเที่ยวบิน รวมถึงลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยาน ในโครงการกระตุ้นตลาดด้านการบิน ดึงสายการบินสยายปีกเข้าไทย ทั้งเที่ยวบินประจำ เที่ยวบินพิเศษ เที่ยวเช่าลำเหมาลำระหว่างประเทศ รับมาตรการวีซ่าฟรี

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT  กล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน ด้วยการออกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าไทย (วีซ่าฟรี) สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวคาซัคสถาน นักท่องเที่ยวอินเดีย และนักท่องเที่ยวไต้หวัน  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้มอบนโยบายการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทอท. เพื่อกระตุ้นตลาดด้านการบิน

ทอท.ให้ส่วนลด 6 สนามบินดึงสายการบิน เปิดบินเข้าไทยรับวีซ่าฟรี

ได้แก่ การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ และบริหารจัดการพื้นที่ในท่าอากาศยาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากนโยบาย "วีซ่าฟรี" โดยมีระยะเวลาโครงการฯ เป็นเวลา  5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องวีซ่าฟรี ทอท. จึงได้จัดทำ โครงการกระตุ้นตลาดด้านการบิน หรือ Performance-Based Incentive Scheme ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพิ่มเติม ในการสนับสนุนสายการบินที่ทำการบินในเที่ยวบินแบบประจำระหว่างประเทศ (International Scheduled Flight) รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) และเที่ยวบินแบบไม่ประจำหรือเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (Charter Flight) เข้าไทย ดังนี้

  • ให้ส่วนลดกับสายการบินที่สามารถเพิ่มเที่ยวบินนอกเหนือจากจำนวนเที่ยวบินของสายการบินตนเอง ตามตารางการบินที่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566
  •  สายการบินจะได้รับส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน 175 บาทต่อผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 1 คน ทั้งนี้ ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน จะต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของค่าบริการขึ้นลงของอากาศยานของเที่ยวบินส่วนเพิ่ม
  •  ระยะเวลาของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือน หรือตลอดฤดูการบินนี้

พร้อมนำรายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ทราบ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นการดำเนินงานของสายการบินในการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ทั้งนี้โครงการกระตุ้นการตลาดการบินในครั้งนี้ เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากมาตรการก่อนหน้านี้ ที่ทอท.มีนโยบายกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจเปิดให้บริการเส้นทางการบินใหม่รวมถึงเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินให้เร็วขึ้น อาทิ

  • ให้ส่วนลดกับสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางการบินใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางการบินของสายการบินตนเอง ที่ทำการบินระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  • สายการบินจะต้องเริ่มทำการบินหลังวันเริ่มตารางการบินฤดูหนาว 2023  โดยต้องเป็นเที่ยวบินแบบประจำระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ สำหรับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Flight)
  • ระยะเวลาของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ด้านนายธีระ บัวศรี ประธาน AOC กล่าวว่า ในนามสายการบินที่ทำการบินในประเทศไทย ขอขอบคุณรัฐบาล และ ทอท. เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีโครงการกระตุ้นการตลาดด้านการบินในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสายการบิน

โดย AOC หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยกลับมามีเสถียรภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ AOC จะได้นำมาตรการที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดต่อไป