เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 21 ล้านคนแล้ว

17 ต.ค. 2566 | 11:04 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 21 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้ 882,450 ล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 21,019,800 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 882,450  ล้านบาท ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1 มาเลเซีย 3,431,287 คน 
  • อันดับ 2 จีน 2,645,885 คน
  • อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,225,769 คน 
  • อันดับ 4 อินเดีย 1,230,125 คน
  • อันดับ 5 รัสเซีย 1,038,036 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 9- 15 ต.ค. 66) พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 470,299 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 67,186 คน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

โดยเบื้องต้นพบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า คิดเป็น 6.71% หรือเพิ่มขึ้น 5,227 คน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน ประกอบกับสายการบินเริ่มปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของนักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา ในภาพรวมไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 470,299 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 27,226 คน คิดเป็น 5.56 %

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 74,233 คน รองลงมา ได้แก่ จีน (61,094 คน) อินเดีย (30,170 คน) เกาหลีใต้ (27,264 คน) และรัสเซีย (22,018 คน) โดยนักท่องเที่ยวรัสเซียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 2.00 %

ในขณะที่ นักท่องเที่ยวจีน ปรับตัวลดลง18.64% นักท่องเที่ยวอินเดีย ปรับตัวลดลง 11.32 % นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลง 11.31 %และนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวลดลง 2.88 %

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย หลังวีซ่าฟรี

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากการสิ้นสุดวันหยุดยาว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคโอเชียเนีย ความกังวลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของไทย รวมถึงการเข้าสู่ภาวะสงครามของอิสราเอล

นอกจากนั้น การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว