ตราดบูมสารพัด"ถนนผลไม้"อร่อยสะหงาดให้สะใจ

17 มี.ค. 2566 | 09:55 น.

จังหวัดตราดเปิดกิจกรรม"ผลไม้เมืองตราด อร่อยสะหงาดทั่วไทย" ระหว่างมี.ค.-ก.ค.นี้ บูมท่องเที่ยวชิมผลไม้ตราดที่หลากหลาย ทั้งแบบทัวร์สวนหรือตามเส้นทางสายชิม

วันที่ 17 มี.ค. 2566 ที่สวนผลไม้อำไพ อำเภอเขาสมิง จ.ตราด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรสวนผลไม้ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดตราด พณิชย์จังหวัดตราด และเกษตรกรที่ปลูกสวนผลไม้ในจังหวัดตราด แถลงกิจกรรม "ผลไม้ตราด... อร่อยสะหงาดทั่วไทย"ขึ้น  

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในช่วงฤดูผลไม้ ระหว่างเดือนมี.ค - ก.ค. 2566 เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลไม้และสวนผลไม้เป็นจุดขาย เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ย วและเป็นการกระจายรายได้ในอีกทางหนึ่ง

ตราดบูมสารพัด"ถนนผลไม้"อร่อยสะหงาดให้สะใจ

ตราดบูมสารพัด"ถนนผลไม้"อร่อยสะหงาดให้สะใจ

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตราด คือ "ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเติบโต เกษตรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมยั่งยืน" โดนพื้นที่จังหวัดตราดมีภาคเกษตร 47 % ภาคอุตสาหกรรม 9%  และภาคบริการ  44 % จะเห็นได้ว่า ภาคการเกษตรและภาคบริการ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และเกี่ยวเนื่องถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ดังนั้น ปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดตราดที่สำคัญ จึงหมายรวมไปถึงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตร ประมง และการบริการ โดยการท่องเที่ยวผลไม้ตราด ถือเป็นอีก 1 ปัจจัยสำคัญที่เป็น Soft Power ในการทำให้ตราดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ด้วยตราดเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ และมีรสชาติที่ดี มีการส่งออกหรือแปรรูปที่หลากหลาย กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดได้อย่างเข้มแข็ง 

ตราดบูมสารพัด"ถนนผลไม้"อร่อยสะหงาดให้สะใจ

ตราดบูมสารพัด"ถนนผลไม้"อร่อยสะหงาดให้สะใจ

“ในขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรบางสวน ได้การเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้แก่นักท่องเที่ยวและเกษตรกรที่สนใจเข้าไปเที่ยวชม หรือศึกษาหาความรู้ทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขายในอีกทางหนึ่ง รวมทั้งการขายออนไลน์"

กิจกรรม"ผลไม้ตราด อร่อยสะหงาดทั่วไทย" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตราดเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน และผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนมังคุด เงาะ ลองกอง เป็นผลไม้ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ จึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นเป็นจุดแข็งสำคัญของจังหวัดตราด”ผู้ว่าฯตราดกล่าวย้ำ

ด้านนางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด กล่าวว่า ผลไม้ตราดเป็นผลไม้คุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตราดเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปีนี้ ททท. ได้ร่วมกับสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 สวน ในการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมสวน ซื้อสินค้า หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้    

ประกอบด้วยสวนไพฑูรย์ สวนผลอำไพ สวนหนอนบุ้ง สวนนายอำเภอ สวนนายอาร์ทสวนเกษตรแปลงใหญ่ ท่ากุ่ม-เนินทราย บ้านสวนทุเรียน 100 ปีตราด สวนสละสมโภชน์ สวนสมโภชน์เกาะช้าง สวนวิโรจน์เกาะช้าง สวนลุงยาวเกาะช้าง สวนลุงหวังเกาะช้าง สวนคุณปู่เกาะช้าง สวนบุญศรีเกาะช้าง สวนทุเรียนเมืองตราด และสวนวุฒิพงษ์

โดย ททท. สำนักงานตราดได้จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว ดังนี้

1.การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ช้อปขั้นต่ำ 500 บาท (ไม่ร่วมค่าขนส่ง) รับส่วนลดทันที 100 บาทโดยมีสวนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8 สวน ได้แก่ สวนผลไม้อำไพ สวนนายอำเภอ สวนนายอาร์ท สวนเกษตรแปลงใหญ่ท่ากุ่ม-เนินทราย สวนสละสมโภชน์ สวนสมโภชน์เกาะช้าง สวนลุงยาวเกาะช้าง และสวนทุเรียนเมืองตราด

2.การเข้าชมสวนโดยที่เดินทางมาเอง สามารถรับส่วนลดการเข้าชมสวน 100 บาทได้ที่สวน โดยมีสวนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 สวน ได้แก่ สวนไพฑูรย์ สวนผลอำไพ สวนนายอำเภอ และสวนสละสมโภชน์

3.นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ ก็จะได้รับส่วนลดการเข้าร่วม 100 บาทเช่นกัน โดยมีบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท เกาะช้างเจนเนอร์เรชั่น ทัวร์ บริษัทฮักสกาย ทัวร์ บริษัท เลิฟซี ทราเวล บริษัท ตราดเบิกบาน บริษัท กิ๊พบ็อกซ์ ทราเวล และบริษัท เกาะช้างตราดทัวร์

นอกจากนี้ ททท. สำนักงานตราด ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวถนนทุเรียน (Durian Road) ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนริมทะเล ที่ทีเส้นทางที่สวยงาม เหมาะแก่การขับรถเที่ยวชมบรรยากาศ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตราดในช่วงนี้ แวะเข้าชมสวนผลไม้ พร้อมทั้งลองชิมผลไม้เมืองตราดที่อร่อยสะหงาด (ภาษาถิ่นตราด หมายถึงอร่อยสะใจ) แน่นอน

ด้านนายชยุตกฤติ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้มีการลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรสวนผลไม้ และร่วมกับภาคเครือข่าย ในกรสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการการผลิตผลไม้ตราดเป็นผลไม้คุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืข การตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน เพื่อยกระดับผลไม้ตราดให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย รวมทั้งผลักดันการใช้ผึ้งชันโรงเป็นผู้ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดตราดมีพื้นที่ปลูกผลไม้ที่หลากหลาย ทั้งบนฝั่งและเกาะช้าง จึงกำหนด Gimmick เส้นทางผลไม้ "Chim Rim Road"  เส้นทางสายชิม ได้แก่ ชิมริมเล ถนนสายทุเรียนที่สวนลุงอี๊ด ชิมริมทาง ถนนสายมังคุด มังคุดดีที่หนองบอน ถนนเส้น 3299  ชิมริมสวน ถนนสายเงาะ เงาะดีที่บำโรณ ถนนเส้น ตร.401 และชิมริมเกาะ ชิมทุเรียนดี ชะนีเกาะช้าง เป็นต้น