ฝุ่นควันเชียงใหม่นักเที่ยวยังไม่เลิกจองมั่นใจสงกรานต์นี้โต5%เล่นน้ำได้

09 มี.ค. 2566 | 08:46 น.

รณรงค์ปลุกเชื่อมั่นเที่ยวปลอดภัย ชี้ปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่นักท่องเที่ยวยังไม่เลิกจอง หวังกลางมี.ค.เริ่มคลี่คลาย มั่นใจสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ โตบวก 5 % เล่นน้ำได้ตามเดิมแล้ว

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566 กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรับรู้ และแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว  

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยส่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้น 

ฝุ่นควันเชียงใหม่นักเที่ยวยังไม่เลิกจองมั่นใจสงกรานต์นี้โต5%เล่นน้ำได้

ฝุ่นควันเชียงใหม่นักเที่ยวยังไม่เลิกจองมั่นใจสงกรานต์นี้โต5%เล่นน้ำได้

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า มีคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอย่างปลอดภัย มีข้อมูลคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่องทางการติดต่อหน่วยงาน เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวทางบก ทางน้ำ การซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น

ซึ่งคู่มือฉบับนี้ได้มีการจัดทำ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการสแกน QR Code บนของที่ระลึกที่ได้จัดเตรียมไว้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยการเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคำแนะนำ ในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่ครบถ้วน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการประสบภัย ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยและประทับใจ ทั้งในระหว่างและหลังการเดินทาง

ฝุ่นควันเชียงใหม่นักเที่ยวยังไม่เลิกจองมั่นใจสงกรานต์นี้โต5%เล่นน้ำได้

อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว 

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวเชียงใหม่เวลานี้ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตามแผนที่เราได้ทำงานไว้โดยไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เรารับสูงสุดถึง 11 ล้านคน ซึ่งปีนี้คิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะไต่ระดับ 8 ล้านคน หรือ 9 ล้านคนได้ ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป เราพยายามจะป้องกันไม่ให้มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยว

ส่วนเรื่องของฝุ่นควันตอนนี้เป็นปัญหาในเชิงจิตวิทยา แต่ถ้าถามตัวเลขของนักท่องเที่ยวตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง คือนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะมาในช่วงนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เขามีวิธีรับมือกับฝุ่นควันโดยเตรียมหน้ากากอนามัย นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงนี้เข้าใจสภาพอากาศที่เป็นอยู่ มีการศึกษาข้อมูล ที่จองไว้แล้วยังไม่มีการยกเลิก

ทั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลในเชิงจิตวิทยา ส่งผลการเข้าไปทำกิจกรรม นักท่องเที่ยวช่วงกลางวันอาจจะไปเที่ยวด้วยความสบายใจ ถ้าวันไหนค่าฝุ่นสูงก็อาจจะอยู่ในห้องพัก อยู่ในโรงแรมแทน อาจทำให้เป้าหมายการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป แต่มีการปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศ

แต่ถ้าค่าฝุ่นยังเยอะอาจมีปัญหาสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมา พอได้ฟังข่าวก็อาจเปลี่ยนแปลงเป้าหมายไปที่อื่น ส่วนนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจแล้ว จองตั๋วจองที่พักแล้ว เท่าที่เช็คกับบริษัททัวร์ยังไม่พบมีการยกเลิกใด ๆ 

ส่วนช่วงสงกรานต์นั้น หากดูจากสถิติแล้ว ปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่จะอยู่ไม่เกินกลางเดือนมี.ค. พอช่วงปลายมี.ค. หรือต้นสงกรานต์ก็จะคลี่คลาย ทุกปีก็ไม่มีปัญหา โดยจะมีผลเฉพาะช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน เนื่องจากภูมิอากาศเปลี่ยนไปจากความกดอากาศ แต่พอเข้าหน้าร้อนที่ปีนี้เริ่มตั้งแต่ 5 มี.ค.เป็นต้นมา สภาพอากาศชัดเจน ฉะนั้นตั้งแต่กลางมี.ค.คงไม่มีปัญหาฝุ่นควัน จึงไม่กระทบการแผนท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วงสงกรานต์เพิ่มจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 5 %

โดยขณะนี้เริ่มมียอดจองเข้ามาแล้ว โดยมากกรุ๊ปทัวร์จะจองล่วงหน้า แต่นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทย ส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวสงกรานต์จะไม่ได้วางแผนล่วงหน้ายาวนัก คิดว่าในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปยอดการจองห้องพักคงจะทะยอยเข้ามา สงกรานต์ปีนี้เล่นน้ำได้ แต่จะเล่นรูปแบบไหนคอยฟังอีกที แต่ปีนี้เล่นได้คล้ายๆเหมือนกับอดีตแล้ว ไม่ได้มีปัญหาเรื่องโควิด