svasdssvasds

"การบินไทย"เฮเจ้าหนี้โหวตผ่านแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ก.ย. 2565 เวลา 11:05 น. 1.9k

"การบินไทย"เฮเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟู โดยมีเจ้าหนี้ร้อยละ 78.59 ยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพิ่มทุน 2.5 หมื่นล้าน ให้ผู้ถือหุ้นเดิม

การบินไทยแจ้งมติที่ประชุมเจ้าหนี้ในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดยระบุว่าตามที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ในวันนี้ (วันที่ 1 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันร้อยละ 78.59 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

"การบินไทย"เฮเจ้าหนี้โหวตผ่านแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและยอมรับการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการและมอบโอกาสให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการวางรากฐานเพื่อการเติบโตและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อให้การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ ขับเคลื่อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

 

สำหรับการยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟู เกิดจากการฟื้นตัวของธุรกิจส่งผลให้การบินไทยมีกระแสเงินสด (แคชโฟว์) สะสมในปัจจุบันกว่า 10,000 ล้านบาท ทำให้ผู้บริหารแผนประเมินว่าเงินทุนใหม่ที่เป็นต้องหาเพื่อบริหารกิจการช่วงฟื้นฟูกิจการไม่จำเป็นต้องสูงถึง 50,000 ล้านบาทเหมือนแผนเดิม โดยจะลดกรอบวงเงินจัดหาทุนใหม่เหลือ 25,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้การบินไทยต้องเสนอแผนใหม่ต่อศาลล้มละลายกลาง และขอจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนฟื้นฟูฉบับแก้ไข

 

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและสายบัญชี การบินไทย ระบุก่อนหน้านี้ว่า เงินทุนใหม่ 25,000 ล้านบาท ที่การบินไทยจะยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูนั้น ไม่ได้เป็นการเบิกเงินสดในครั้งเดียว แต่จะทยอยเบิกใช้ในส่วนที่จำเป็นราว 10,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นกรอบวงเงินเผื่อฉุกเฉินในอนาคต เป็นการบริหารความเสี่ยง เงินสำรองในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผ่านมาการบินไทยหารือการปรับแผนฟื้นฟูร่วมกับผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งถึงกระทรวงการคลังมีสัญญาณสนับสนุนแผน

 

ส่วนแนวทางหาเงินทุนใหม่จะแบ่งออกเป็น

 

1.เพิ่มทุน ที่จะมาจาก 3 ส่วน ได้แก้ เจ้าหนี้เดิม ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ลงทุนใหม่ 

 

2.แหล่งเงินใหม่

 

โดยรูปแบบของการจัดหาเงินทุนใหม่จะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้เดิม และผู้ถือหุ้นเดิม ที่จะมีความต้องการในการเพิ่มทุนมากน้อยแค่ไหน โดยหากมีเพียงพอในวงเงินที่การบินไทยต้องการแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องหาทุนจากกลุ่มใหม่

 

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ประกอบกับบุ๊กกิ้งสูงในระดับ 80% การบินไทยมั่นใจว่าจะฟื้นฟูกิจการตามแผนภายใน 3.5 ปี นับจาก มิ.ย.2564 ซึ่งการฟื้นฟูกิจการต้องดำเนินการเสร็จในช่วงแรก 5 ปี และขยายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี หรือรวม 7 ปี

 

"การบินไทย"เฮเจ้าหนี้โหวตผ่านแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

 

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าแผนฟื้นฟูการบินไทยฉบับแก้ไขใหม่  จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิม  เพราะในการฟื้นฟูกิจการบริษัทที่เข้าแผนฟื้นฟูโดยปกติ เขาจะลดส่วนของผู้ถือหุ้นลงแทบจะเหลือศูนย์ เช่น ราคาหุ้น อาจจะลงเหลือ 1 สตางค์ จากพาร์ 10 บาทลงมาเหลือ 1 สตางค์  แต่ในการฟื้นฟูในครั้งนี้ การบินไทยไม่ได้ทำแบบนั้น

 

เพียงแต่การบินไทย จะออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับเจ้าหนี้เดิม ในราคา 2.54 บาทต่อหุ้น ขณะที่แผนฟื้นฟูเดิมที่เจ้าหนี้เห็นชอบเมื่อปีที่แล้ว ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเดิมเลย ส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมก็แทบจะลงมาเหลืออยู่ในระดับที่น้อยมาก ไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

 

แต่ในแผนฟื้นฟูใหม่นี้ การบินไทย ได้แก้ไขใหม่ว่าจะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นเงินอย่างน้อย 25,000 ล้านบาท ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้สนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด

 

"การบินไทย"เฮเจ้าหนี้โหวตผ่านแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด