การบินไทยเปิดรับสมัครงานชิงเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์

10 ส.ค. 2565 | 02:21 น.

การบินไทยเปิดรับสมัครงานชิงเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ Chief Commercial Officer (CCO) ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565  สมัครงาน(คลิ๊กที่นี่)

โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดกรอบกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางเชิงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ ได้แก่ การขายและการจัดจำหน่าย เครือข่ายพันธมิตร การตลาด การกำหนดราคาและรายได้ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า และการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ 

รวมถึงนำเสนอทางเลือกทางธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกำไร และกำกับดูแลงบประมาณ รวมถึงต้นทุนการขาย การจัดจำหน่าย และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ บริหารจัดการการดำเนินงานให้บรรลุผล และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง