svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"เบทาโกร" เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทย

18 กันยายน 2566

BTG ย้ำจุดยืนคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตยั่งยืน

เบทาโกร ครบรอบ 56 ปี ยกระดับจุดยืนขององค์กรไปสู่ “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า" หวังยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร หนุนแกร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปีของการดำเนินธุรกิจ เบทาโกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คู่ค้า ผู้บริโภค และการคิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 

จากวันแรกที่เบทาโกรเริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์ จนวันนี้เบทาโกรเติบโตเป็น “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย” และได้รับการยอมรับในตลาดโลก และในโอกาสครบรอบ 56 ปี เบทาโกรได้รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีกว่า...เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ด้วยการยกระดับจุดยืนขององค์กรไปสู่ “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า” 

"เบทาโกร" ยกระดับจุดยืนขององค์กรส่งโปรตีนคุณภาพป้อนระบบอาหารของไทย โดยการผลิตอาหารด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ภายใต้ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเข้าไปในระบบอาหารของประเทศไทย ทั้งหมู ไก่ ไข่ และที่สำคัญอาหารต้องมีคุณภาพ พร้อมทั้งความอร่อยที่เหนือกว่า ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการผลิตอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า

"เราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ผ่าน “BETAGRO 360 องศา Transformation” เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรในยุคสังคมดิจิทัลก้าวไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

 

โดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในจุดประสงค์และความเชื่อขององค์กรที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพราะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน"