svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จับตาผลตัดสิน “เบทาโกร” ขยายฟาร์มไก่ไข่ ผิดหรือไม่?

10 สิงหาคม 2566

“เบทาโกร” โชว์หลักฐานยัน “ขยายฟาร์ม” ไก่ไข่เพื่อผลิตทดแทน 2 พื้นที่เดิมที่ยกเลิกไปก่อนหน้า ไม่ได้ขยายการเลี้ยงใหม่ ขณะที่เกษตรกรยังคาใจ ขอเอกสารแสดงสิทธิ ยกเลิก จริงหรือไม่ วอน “กรมปศุสัตว์” ตรวจสอบตอนต่อไป

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566  นางพเยาว์ อริกุล นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง ได้มีหนังสือถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอให้พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขยายการเลี้ยงไก่ของบริษัท เบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด เกิน 300,000 ตัว เนื่องจากข้อชี้แจงของบริษัทฯ ยังไม่ชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้

จับตาผลตัดสิน  “เบทาโกร” ขยายฟาร์มไก่ไข่  ผิดหรือไม่?

1.การยกเลิกโครงการเลี้ยงไก่ไข่ประกันราคาภาคกลาง ในปี 2561 – 2563 และขยายโครงการในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นระบบเกษตรพันธสัญญาตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ได้มีการแจ้ง/ส่งมอบสัญญา/แจ้งยกเลิกสัญญาตามระบบหรือไม่ 2.การยกเลิกโครงการแล้วไปขยายใหม่ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการผลิตและการตลาด ตามมติ Egg Board แล้วหรือไม่  (และมีเอกสารแสดง สิทธิการยกเลิก จริงหรือไม่ ขอให้กรมปศุสัตว์ ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง)

จับตาผลตัดสิน  “เบทาโกร” ขยายฟาร์มไก่ไข่  ผิดหรือไม่?

ล่าสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด / Egg Board) โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุมวาระด่วนเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว และให้ทางผู้บริหารเครือเบทาโกรได้ชี้แจง สาระสำคัญ คือการสร้างฟาร์มไก่ไข่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีสาระสำคัญ ดังนี้ 2.1 ประเด็นการก่อสร้าง เป็นการขยายพื้นที่การเลี้ยงหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ การผลิต

ในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างฟาร์มไก่ไข่สองพี่น้องซึ่งภายในฟาร์มประกอบด้วย ฟาร์มไก่สาว จำนวน 4 โรงเรือน ๆ ละ 45,000 ตัว ฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 14 โรงเรือน ๆ ละ 42,860 ตัว (รวม 600,040 ตัว) และ โรงคัดไข่ กำลังการผลิต 480,000 ฟอง/วัน ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อทดแทนโครงการไก่ไข่ประกันราคาในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ พื้นที่การเลี้ยงในจังหวัดนครปฐม จำนวน 482,046 ตัว และจังหวัดนครนายก จำนวน 200,000 ตัว รวมจำนวนแม่ไก่ทั้งสิ้น 682,046 ตัว 

จับตาผลตัดสิน  “เบทาโกร” ขยายฟาร์มไก่ไข่  ผิดหรือไม่?

ทั้งนี้เกษตรกรทั้งสองเขตพื้นที่ได้ยกเลิกโครงการระหว่างปี 2561 – 2563 ฟาร์มไก่ไข่สองพี่น้องจึงสร้างมาเพื่อทดแทนพื้นที่เดิม ไม่ได้ขยายพื้นที่การเลี้ยงใหม่แต่อย่างใด

2.2 ประเด็นการนำไข่จากที่ไหนมาจำหน่าย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างที่โครงการไก่ไข่ประกันราคาภาคกลางยกเลิกโครงการ และหลังสร้างฟาร์มจะมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า หลังจากยกเลิกโครงการไก่ไข่ประกันราคาภาคกลาง บริษัทฯ ได้ขยายโครงการและจัดสรรไข่จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มาจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค โดยมีแผนงานจะลดการเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เพื่อให้ปริมาณการผลิตสอดคล้องกับปริมาณการผลิตของฟาร์มไก่ไข่สองพี่น้องที่เพิ่มขึ้น

 

2.3 ประเด็นช่องทางการจำหน่าย ที่ผู้ร้องเรียนมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาไข่ในพื้นที่ บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีไข่ไม่เพียงพอจำหน่าย เนื่องจากมีช่องทางการจำหน่ายหลายช่องทาง โดยฟาร์มไก่ไข่สองพี่น้อง จะเน้นตลาดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งจะขายผ่าน modern trade food service และร้านค้าเบทาโกร ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายของบริษัทเอง (Own Channel)

 

จับตาผลตัดสิน  “เบทาโกร” ขยายฟาร์มไก่ไข่  ผิดหรือไม่?

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำไข่จากพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมาจำหน่ายทดแทนไข่จากโครงการไข่ประกันราคาของภาคกลางที่ยกเลิกไป ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ พร้อมโชว์หลักฐาน แผนการผลิตแม่ไก่ยืนกรง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นจำนวนแม่ไก่ใกล้เคียงกับตัวเลขเดิม