เซเว่นฯ เดินหน้าปักหมุดกัมพูชา ครอบคลุมแล้ว 7 จังหวัด

02 ก.ย. 2565 | 07:34 น.

“เซเว่น อีเลฟเว่น” เดินหน้าขยายสาขากัมพูชา หลัง 1 ปีปักหมุดแล้ว 7 จังหวัดทั้งในแหล่งชุมชมและปั้มน้ำมัน มั่นใจเติบโตหลังโควิดซา สร้างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ Managing Director International บริษัท   ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กัมพูชา เปิดเผยว่า หลังจากที่บมจ. ซีพี ออลล์ โดย CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมได้รับสิทธิในการจัดตั้ง และดำเนินการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศกัมพูชา เป็นระยะเวลา 30 ปี

ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ

และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี โดยร้านสาขาแรกเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ จนปัจจุบันเปิดดำเนินการครบ 1 ปีแล้ว โดยมีร้านสาขาทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน และภายในสถานีบริการน้ำมัน กระจายอยู่ใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ราชธานีพนมเปญ กำปงจาม บันเตียเมียนเจย เสียมราฐ กำปงสะปือ กำปงชนัง และพระสีหนุ ซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแผนขยายต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกัมพูชาในพื้นที่ต่างๆ และเป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกัมพูชา

 

“ปัจจุบันกัมพูชามีการขยายตัวของสังคมเมือง ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้น คนหนุ่มสาวตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ดี ที่สำคัญประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่ชื่นชอบสินค้าไทยอยู่แล้ว ประกอบกับเสถียรภาพด้านสังคม และกฎหมายที่สนับสนุนการทำธุรกิจ

เซเว่นฯ  เดินหน้าปักหมุดกัมพูชา ครอบคลุมแล้ว 7 จังหวัด

รวมถึงแรงงานคุณภาพ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมเซเว่น อีเลฟเว่นให้เติบโต ขณะเดียวกัน แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจกัมพูชาก็หนุนให้ธุรกิจต่างๆ ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ”

           

ทั้งนี้แนวทางการดำเนินธุรกิจของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในกัมพูชา ยึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือการสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เช่นเดียวกับที่ซีพี ออลล์ ยึดถือใช้เป็นแนวทางในประเทศไทย โดยเฉพาะเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีเจตนารมย์จะเติบโตควบคู่ไปกับชุมชนและสังคม ส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพ ตรงความต้องการ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน

 

“ซีพี ออลล์ มีนโยบายชัดเจนที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของกัมพูชา ขณะเดียวกัน ยังจ้างงานคนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บุคลากรทั้งสายสำนักงาน และสายปฏิบัติการร้าน เป็นชาวกัมพูชาถึง 99% ส่งมอบองค์ความรู้การบริหารจัดการสมัยใหม่ให้คนกัมพูชา ดูแลทุกคนเสมือนครอบครัว ด้วยแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันให้ทุกคน

เซเว่นฯ  เดินหน้าปักหมุดกัมพูชา ครอบคลุมแล้ว 7 จังหวัด

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถส่งต่อสู่ทายาทได้อย่างยั่งยืน เรียกว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขานั้น ทุกขั้นตอนเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจในกัมพูชา ตั้งแต่ผู้ค้าวัสดุ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง รวมทั้งธุรกิจขนส่งในประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยขับเคลื่อน และผลักดันเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยตรง”