บัตรเครดิต UOB MRT 2567 พาขึ้น MRT ฟรี ทั้ง 2 สาย สีน้ำเงินและสีม่วง เช็กเงื่อนไข

19 พ.ค. 2567 | 12:37 น.

บัตรเครดิต UOB MRT 2567 พาขึ้น MRT ฟรี ทั้ง 2 สาย สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เช็กเงื่อนไขรายละเอียดเพีงแตะบัตรก็ได้นั่งรถไฟฟ้าฟรี

บัตรเครดิต UOB MRT 2567 บัตรเครดิต UOB  ทำแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับ BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พาขึ้น MRT ฟรี! ทั้ง 2 สาย (สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท ตลอดรายการ

บัตรเครดิต UOB MRT 2567 ขึ้น MRT ฟรี รายละเอียดดังนี้

 • สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิต TMRW หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ เมื่อแตะจ่าย EMV Contactless ที่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ (จำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดชำระค่าโดยสาร MRT สูงสุด 50 บาทต่อวัน และสูงสุด 500 บาท/ ลูกค้า/ ตลอดรายการ)

 

เงื่อนไข บัตรเครดิต UOB MRT 2567 พาขึ้น MRT ฟรี

 • ลงทะเบียน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการ  พิมพ์ UMRT วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
 • ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี รีเสิร์ฟ และยูโอบีอินฟินิทเข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน

บัตรเครดิต UOB MRT 2567 พาขึ้น MRT ฟรี ทั้ง 2 สาย สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 – 28 กรกฎาคม 2567 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิต TMRW และบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยจำกัดสิทธิ์รวมกัน ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่แตะบัตรฯ เพื่อชำระค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วงที่ประตูอัตโนมัติและมีรายการเรียกเก็บในใบแจ้งยอด เฉพาะในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเท่ากับค่าโดยสาร สูงสุดไม่เกิน 50 บาทต่อวัน
 •  การเครดิตเงินคืนนี้จะคำนวณจากยอดชำระเงินด้วยบัตรเครดิตฯ แบบ “แตะจ่าย” ที่ MRT ทุกสถานี (เฉพาะสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดชำระค่าโดยสาร MRT สูงสุด 50 บาทต่อวัน และสูงสุด 500 บาท/ ลูกค้า/ ตลอดรายการ
 •  ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) ตามลำดับการใช้งานของผู้ถือบัตร
 •  ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 45 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UMRT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี รีเสิร์ฟ และยูโอบีอินฟินิท (รวมถึงบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า) เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้ยืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 •  กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่บันทึกรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 •  ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 •  ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี.

ที่มา: UOB