สินเชื่อเงินด่วนคนดี ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ อาสาสมัครสาธารณสุข รายละ 2 หมื่น ดอกต่ำ

17 เม.ย. 2567 | 02:11 น.

โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ อสม.- อสส. 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 20,000 บาท ดอกเบี้ย 0.67 % ต่อเดือน ลดต้น-ลดดอก ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มี.ค. 68

วันนี้ (17 เมษายน 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จัดเตรียมงบประมาณ จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)  กรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 8 ต่อปี  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี  เช่น วงเงิน กู้ 20,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ 

“เงื่อนไขผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก อสม. และ อสส. ที่ถือบัตร Smart card ของ ธ.ก.ส. รวมถึงเป็นบุคคลที่มี ความสามารถตามกฎหมาย มีสมาชิก อสม. และ อสส. เป็นผู้ค้ำประกัน (ค้ำได้คราวละ 1 คน) สมาชิกที่สนใจสามารถ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568”นายคารมกล่าว

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายคารมกล่าวว่า โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้เงินนอกระบบ