ส่องสภาพคล่อง ธ.ก.ส. - ชำแหละไส้ในงบการเงิน โบนัส-ปันผล ย้อนหลัง 10 ปี

16 เม.ย. 2567 | 06:13 น.

สำรวจสภาพคล่อง ธ.ก.ส. - เปิดรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 10 ปีย้อนหลัง ชำแหละไส้ในงบการเงิน กำไร-ขาดทุน โบนัสประจำปี-เงินปันผลผู้ถือหุ้น หลังบอร์ด "ดิจิทัลวอลเล็ต" 10,000 บาท ยืมเงิน 1.723 แสนล้าน แจกเกษตรกร 17.23 ล้านคน

แหล่งที่มา "เจ้าปัญหา" ของ "เงินดิจิทัลวอลเล็ต" 10,000 บาท จำนวน 50 ล้านคน วงเงิน 500,000 ล้านบาท "ไม่สะเด็ดน้ำ" โดยเฉพาะการ “ยืมเงินธ.ก.ส.” จำนวน 172,300 ล้านบาท   

การตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ ที่มี “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง "นั่งหัวโต๊ะ" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล แจ้งบทสรุปนโยบาย "เรือธง" ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โครงการ “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” 10,000 บาท

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงข่าวถึงแหล่งที่มาโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

คล้อยหลังการแถลง "ข่าวดี" คือ การ “หักดิบ” ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังจากรัฐบาลยอม "ถอยครึ่งก้าว" แจกกลุ่มเปราะบาง-คนชั้นกลาง และการ “ปาดหน้า” กรรมการกฤษฎีกาในการตีความทางกฎหมาย “ยืมเงินธกส.” ทำได้หรือไม่ 

ตามมาด้วย "ข่าวร้าย" สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ  “ชักธง” ไม่เห็นด้วยกับการ “ยืมเงินธ.ก.ส.” ไปแจก “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” 10,000 บาท จนเกิดกระแส “ข่าวลือ” คนแห่ถอนเงินออกจากธนาคาร

กลายเป็นข้อถกเถียงว่า ธ.ก.ส.จะเอาเงินจากที่ไหนมาให้รัฐบาล “ยืมเงิน” ไปใช้ในโครงการ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ให้กับเกษตรกร 17.23 ล้านคน คนละ 10,000 บาท และสภาพคล่องของธ.ก.ส.มีมากน้อยแค่ไหน ตลอดจนการตีความทางกฎหมายทำได้หรือไม่   

ส่องสภาพคล่อง ธ.ก.ส. - ชำแหละไส้ในงบการเงิน โบนัส-ปันผล ย้อนหลัง 10 ปี

เปิดงบการเงิน-โบนัส ธ.ก.ส.ย้อนหลัง 10 ปี 

เมื่อเปิดรายงานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นธ.ก.ส.ย้อนกลับไป 10 ปี ตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถอยหลังไปจนถึงครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นช่วงที่ ธ.ก.ส.ต้องดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาล

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตลอดจนโบนัสคณะกรรมการ-โบนัสพนักงาน และ เงินปันผล 10 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ปี 2566 

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

 • ทรัพย์สินรวม 2,262,120 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 2,108,022 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 154,098 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 • รายได้รวม 99,6886 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 91,454 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 8,232 ล้านบาท  

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,177,000 บาท 
 • โบนัสพนักงาน 5,878,868,202 บาท 
 • เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 9.77 บาท) 6,052,059,571 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 3,027,000,000 บาท
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 133,369,957 บาท 

ปี 2565 

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 • สินทรัพย์รวม 2,236,345 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 2,086,562 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 149,783 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 98,597 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 90,960 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 7,637 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักกงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 2,853,938 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,667,929,414 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 9.23 บาท) 5,717,554,743 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,859,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 5,741,657 บาท 

ปี 2564

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 • สินทรัพย์รวม 2,115,072 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,968,528 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 146,544 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 102,575 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 94,608 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 7,967 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,143,558 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,731,846,875 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 8.14 บาท) 5,042,350,553 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,522,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 1,060,781,571 บาท

ปี 2563

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

 • สินทรัพย์รวม 1,958,856 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,820,862 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 137,994 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 102,448 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 92,497 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 9,951 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,660,115 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,972,789,930 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 10.14 บาท) 5,672,857,323 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,837,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 1,677,235,007 บาท 

ปี 2562

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

 • สินทรัพย์รวม 1,874,371 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,738,827 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 135,544 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 100,883 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 90,995 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 9,888 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,572,801 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,823,037,442 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 10 บาท) 5,594,533,850 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,800,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 1,583,667,718 บาท

ปี 2561

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 • สินทรัพย์รวม 1,743,553 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,612,478 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 131,075 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 93,363 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 83,775 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 9,861 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,471,804 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,505,917,915 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 10 บาท) 5,594,533,850 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,800,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 1,655,712,837 บาท

ปี 2560

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

 • สินทรัพย์รวม 1,617,642 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,491,349 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 126,293 ล้านบาท 

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 90,084 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 80,628 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิคงเหลือ 9,456 ล้านบาท

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,520,865 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,326,677,607 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 9.50 บาท) 5,314,807,157 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,658,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 1,740,993,150 บาท

ปี 2559

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559  

 • สินทรัพย์รวม 1,507,438 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,384,795 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 122,643 ล้านบาท  

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 80,932 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 71,879 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิ 9,053 ล้านบาท
 • กำไรเบ็ดเสร็จ 8,695 ล้านบาท 

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 2,529,942 บาท
 • โบนัสพนักงาน 5,452,071,720 บาท
 • เงินปันผล (หุ้นละ 9.97 บาท) 5,577,750,248 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 2,790,000,000 บาท 
 • กำไรสุทธิที่เหลือโอนเข้ากำไรสะสม 709,713,586 บาท

ปี 2558

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 • สินทรัพย์รวม 1,431,040 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,313,620 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 117,420 ล้านบาท  

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 74,815 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 64,447 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิ 10,368 ล้านบาท
 • กำไรเบ็ดเสร็จ 10,320 ล้านบาท 

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น

 • โบนัสคณะกรรมการ 2,726,942 บาท
 • โบนัสพนักงาน 4,633,735,773 บาท
 • เงินปันผล 3,602,639,960 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 1,810,000,000 บาท 

ปี 2557

งบดุล-งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557  

 • สินทรัพย์รวม 1,338,525 ล้านบาท 
 • หนี้สินรวม 1,231,510 ล้านบาท 
 • ส่วนของเจ้าของ 107,015 ล้านบาท  

บัญชีกำไรและขาดทุน หรือ งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 • รายได้รวม 72,198 ล้านบาท 
 • ค่าใช้จ่ายรวม 62,307 ล้านบาท 
 • กำไรสุทธิ 9,891 ล้านบาท
 • กำไรเบ็ดเสร็จ 9,899 ล้านบาท 

โบนัสคณะกรรมการ-พนักงาน เงินปันผลผู้ถือหุ้น 

 • โบนัสคณะกรรมการ 3,262,841 บาท
 • โบนัสพนักงาน 4,336,054,218 บาท
 • เงินปันผล 2,151,594,424 บาท 
 • เงินสำรองตามกฎหมาย 1,080,000,000 บาท