"สหภาพฯ ธกส." เบรครัฐกู้ไปแจกเงินดิจิทัล จี้ตีความให้ชัดทำได้หรือไม่

13 เม.ย. 2567 | 12:26 น.

สหภาพแรงงานฯ ธกส. ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ แตะเบรครัฐบาลล้วงเงิน 1.732 แสนล้านบาท ไปแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ขอกฤษฎีกา ธปท. สคร. ตีความให้ชัดว่าตามพ.ร.บ.ธกส.สามารถกู้ได้หรือไม่ ย้ำต้องสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าผู้ฝากสมกับคำขวัญ "เคียงคู่ รู้ค่า ประชาชน"

วันนี้ (13เม.ย.67) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ ถึงการที่รัฐบาลเตรียมใช้เงินกู้จาก ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท 

โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ระบุว่า ทันทีที่มีการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้กับนโยบาย Digital wallet ของรัฐบาล

ส่วนหนึ่งจะขอกู้จากสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส. จำนวน 1.732 แสนล้านบาท ก็เกิดคำถามว่า "การขอกู้เงินดังกล่าวของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ.2509 สามารถกระทำได้หรือไม่"

สถานการณ์ในอดีตกรณีวิกฤติจำนำข้าวเมื่อปี 2557 ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางการเงินได้ ดังนั้น จึงมีความพยายามจากฝ่ายการเมือง กดให้บอร์ดธ.ก.ส. อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ถือใบประทวนมาจำนำกับ ธ.ก.ส. 

ดังนั้น สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ในขณะนั้นจึงมีความชอบธรรมในการคัดค้านการนำสภาพคล่องส่วนเกินไปใช้ในโครงการโดยไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน

ส่วนรัฐบาลในปัจจุบัน เป็นรัฐบาลอยู่ในอำนาจเต็ม ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ สร.ธกส. รอบพิเศษ วันที่ 11 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.เพื่อไปดำเนินโครงการ Digital wallet จำนวน 1.732 แสนล้านบาทได้หรือไม่

โดย มติคณะกรรมการ สร.ธกส. ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ส่งเรื่องให้หน่วยงานกำกับดูแล ธ.ก.ส. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณาว่า รัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส. ไปดำเนินการโครงการ Digital wallet ได้หรือไม่

2.ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายว่า รัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.ไปดำเนินการโครงการ Digital wallet ได้หรือไม่

3.ให้ธนาคาร เร่งสื่อสารทำความเข้าใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ว่าในปัจจุบัน ธ.ก.ส.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital wallet เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นจากส่วนงานกำกับดูแลตามข้อ 1 และ 2

ทั้งนี้ สร.ธกส. ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆของ ธ.ก.ส.เกี่ยวกับโครงการ Digital wallet จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินกับ ธ.ก.ส.สมกับคำขวัญของธนาคาร "เคียงคู่ รู้ค่า ประชาชน"