เงินดิจิทัล 10000 บาท เคลียร์ชัดใช้จ่ายผ่าน Super App ไตรมาส 4

17 เม.ย. 2567 | 01:56 น.

เงินดิจิทัล 10000 บาท นายกฯ ย้ำ ไตรมาส 4/2567 ได้ชัดแน่นอน เคลียร์ชัดใช้จ่ายผ่าน “Super App” ครอบคลุม 50 ล้านคน ใชจ่ายในพืนที่ 878 อำเภอ

เงินดิจิทัล 10000 บาท อัพเดทกันอีกรอบหลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมาให้สัมภาษณ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่หัวหิน หลัง แม่ค้า ถามนายกฯ ว่า เงินดิจิทัล 10000 บาท ใช้ได้เมื่อไหร่ ซึ่ง นายกฯ ตอบชัดว่าไตรมาส 4 ได้ใช้แน่นอน และ ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยว่า แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท ได้ใช้ในไตรมาส 4

เงื่อนไข เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 ล่าสุดดังนี้

 • คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป (ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน)
 • รายได้ต่ำกว่า 840,000 บาท/ปีภาษี และ มีเงินฝากรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
 • ครอบคลุมคนไทย 50 ล้านคน
 • จับจ่ายในพื้นที่ 878 อำเภอ
 • ซื้อสินค้าทุกชนิดในร้านค้าขนาดเล็ก (ที่ กระทรวงพาณิชย์ กำหนด)

ยกเว้น

 • สินค้าอบายมุข
 • น้ำมัน
 • บริการ
 • ออนไลน์
 • ลงทะเบียน ไตรมาส 3 เริ่มใช้จ่าย ไตรมาส 4/2567
 • ใช้จ่ายผ่าน Super App

เงินดิจิทัล 10,000 บาท

ที่มางบประมาณที่ใช้ในโครงการ

 • งบประมาณปี 2568 จำนวน 152,700 ล้านบาท
 • การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ 172,300 ล้านบาท
 • บริหารจัดการงบประมาณปี 2567 จำนวน 175,000 ล้านบาท

สำหรับ Super App “ทางรัฐ” นั้น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เปิดบริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ผ่าน Super App “ทางรัฐ” ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง.