แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท รับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้สูงอายุ

14 เม.ย. 2567 | 23:01 น.

นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล เงื่อนไขชัดเจน พร้อมรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้สูงอายุ เช็ครายละเอียดข้อมูลรวมไว้ที่นี่ครบ

นโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล มีความชัดเจนเรื่องไทม์ไลน์แล้ว หลังจากนายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” ประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัลฯ ไปเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ พร้อมทั้งรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ทั้งแหล่งเงิน เงื่อนไข และระยะเวลาเริ่มต้นโครงการในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภายในเดือนเมษายน 2567 นี้

สำหรับเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet นั้น แม้ว่านายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะระบุออกมาเบื้องต้นแล้ว แต่ที่ผ่านมายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของการเข้าร่วมโครงการว่าใครจะได้รับสิทธิบ้าง

ล่าสุด พรรคเพื่อไทย ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยรวบรวมข้อสังเกตและข้อสงสัยต่างๆ มาตอบให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกับการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต รวม 17 ข้อ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญ นั่นคือ ประชาชนในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และ ผู้สูงอายุ จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการหรือไม่

ทั้งนี้ในรายละเอียดการชี้แจงของพรรคเพื่อไทย แจ้งว่า คนถือบัตรคนจน หรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะใช้ได้หรือไม่ โดยระบุคำตอบว่า ลงทะเบียนได้ทุกคน แต่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ขณะที่ผู้สูงอายุ จะใช้ได้หรือไม่ โดยระบุคำตอบว่า สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดเช่นกัน

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติของการเข้าร่วมโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เบื้องต้นตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

 • คนไทย 50 ล้านคน 
 • อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน 
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี
 • ไม่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน 500,000 บาท

ขณะเดียวกันประชาชนที่เคยได้เข้าร่วมโครงการ Easy e-Receipt ของรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังสามารถเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้

ส่วนช่วงเวลาการดำเนินโครงการ ประชาชนและร้านค้าจะสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 และจะมีการเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567


เงื่อนไขการใช้จ่าย

 • กลุ่มแรก : ระหว่างประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่รวมห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ อย่างซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า ตามนิยามและเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 • กลุ่มที่สอง : ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอ และขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ 

ส่วนการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ แบ่งเป็น

รอบที่ 1 : จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น (ตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด) ในระยะเวลา 6 เดือน เบื้องต้นกำหนดให้เป็นร้านค้าในกลุ่มร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กลงมา

ตั้งแต่รอบที่ 2 ขึ้นไป : จะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้า และพื้นที่ โดยจะยังเบิกเงินไม่ได้ เพื่อส่งเสริมการเกิดการหมุนเวียนในระบบ

ประเภทสินค้า 

สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าดังนี้ 

 • สินค้าอบายมุขประเภทต่าง ๆ
 • น้ำมัน 
 • การบริการ
 • สินค้าออนไลน์ 
 • สินค้าที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการประกาศต่อไป