"พาณิชย์" รุกดันผู้ส่งออกไทยสู่ตลาดโลก ปั้นเศรษฐไทยเชื่อม "Soft Power"

10 เม.ย. 2567 | 09:19 น.

"พาณิชย์" รุกดันผู้ส่งออกไทยสู่ตลาดโลก ปั้นเศรษฐไทยเชื่อม "Soft Power" ค้นหาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการผ่านรางวัล PM Award 2024 ใช้เป็นเครื่องหมายสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ดำเนินนโยนบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เชื่อมโยงนโยบาย Soft Power ในหลากหลายมิติ 

ด้วยการค้นหาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกอย่างยั่งยืน กับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2567 (PM Award 2024) ภายใต้แนวคิด Forward and Beyond - The Power Of Perfection : ก้าวล้ำสู่สากล สร้างพลังสู่ความสำเร็จ ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวทั้งคุณภาพและราคา เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 

สำหรับรางวัล PM Award 2024 นั้น เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของรัฐบาลไทยที่มีมากว่า 30 ปี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงใช้เป็นเครื่องหมายการันตีความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า โดยนายกรัฐมนตรีไทยจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าและบริการของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นและพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก

ผู้ประกอบการไทยที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่า 50% มีผลงานโดดเด่นและมีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้า เข้าร่วมสมัครคัดเลือกรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2567 แบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน

  • BEST EXPORTER: รางวัลผู้ประกอบการส่งออกยอดเยี่ยม
  • BEST THAI BRAND: รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
  • BEST GREEN & SUSTAINABLE EXPORTER: รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน
     
  • 4. BEST DESIGN: รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (เปิดรับสมัครภายใต้รางวัล DEmark)
  • 5. BEST SERVICE ENTERPRISE: รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

       สาขารางวัลโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง/คลินิกเฉพาะทาง (HEALTH&WELLNESS)

       สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT & SOFTWARE) 

       สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PRINTING & PACKAGING) 

  • 6. BEST OTOP: รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
  • 7. BEST HALAL: รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม