จับตาเลือกตั้ง "ประธานส.อ.ท." คนใหม่วันนี้ "เกรียงไกร-สมโภชน์" ใครเข้าวิน

24 มี.ค. 2567 | 23:00 น.

จับตาเลือกตั้ง "ประธานส.อ.ท." คนใหม่วันนี้ "เกรียงไกร-สมโภชน์" ใครเข้าวิน หลังกำลังจะมีการเลือกกรรมการจากเสียงของสมาชิก เพื่อเป็นผู้ตัดสินชี้ชะตาออกเสียงในวันที่ 23 เม.ย. 67

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานส.อ.ท.) คนใหม่ มีกำหนดเลือกตั้งวันนี้ (25 มี.ค.67) 

โดยการเลือกตั้งวันนี้จะเป็นการคัดเลือกกรรมการ ส.อ.ท. เพื่อที่จะให้กรรมการดังกล่าวเป็นตัวแทนในการออกเสียงเลือกตั้งประธานส.อ.ท.คนใหม่

ซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 รายที่เป็นแคนดิเดต ประกอบด้วย

  • นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานส.อ.ท. คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่ 1 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นายเกรียงไกร ยังคงเสนอตัวเป็นประธานส.อ.ท.อีก 1 สมัย 

จับตาเลือกตั้ง "ประธานส.อ.ท." คนใหม่วันนี้  "เกรียงไกร-สมโภชน์" ใครเข้าวิน

  • นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานส.อ.ท.และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรืออีเอ (EA) ซึ่งสมาชิกส.อ.ท. บางส่วนได้เสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตประธานส.อ.ท. อีก 1 ราย 

จับตาเลือกตั้ง "ประธานส.อ.ท." คนใหม่วันนี้  "เกรียงไกร-สมโภชน์" ใครเข้าวิน

สำหรับแนวโน้มของเสียงสนับสนุนจากสมาชิกนั้น แหล่งข่าวจากส.อ.ท. ระบุกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า คะแนนจากจังหวัดค่อนข้างสูสี โดยเวลานี้นายเกรียงไกรได้เปรียบ แต่ไม่ทิ้งห่างมาก    

ส่วนคะแนนกลุ่มอุตสาหกรรม คะแนนนายเกรียงไกรยังทิ้งห่าง

ขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ (Big Firm) ส่วนใหญ่อยู่กับกลุ่มอุตสาหกรรมและสนับสนุนนายเกรียงไกร 

อย่างไรก็ดี บทสรุปสุดท้ายผลคะแนนที่ออกมาจะเป็นอย่างไร จะต้องขึ้นอยู่กับกรรมการ ส.อ.ท. ที่ได้รับการคัดเลือก โดยเมื่อได้รายชื่อกรรมการทั้งหมดก็จะบ่งชี้ได้ว่าใครที่จะได้ตำแหน่งประธานส.อ.ท. 
 

ทั้งนี้ ที่มากรรมการ ส.อ.ท.มาจาก ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2530 และข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมฯ ฉบับที่ 2 ข้อ 4 กำหนดให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

จับตาเลือกตั้ง "ประธานส.อ.ท." คนใหม่วันนี้  "เกรียงไกร-สมโภชน์" ใครเข้าวิน

กรรมการประเภทเลือกตั้ง

  • เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญในการประชุมสามัญประจำปีมีจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  • 244 คน จำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการประเภทแต่งตั้ง

  • มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  • มาจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
  • 122 คน จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ดังนั้น เมื่อนำกรรมการประเภทเลือกตั้ง จำนวน 244 มารวมกับกรรมการประเภทแต่งตั้ง จำนวน 122 เท่ากับว่ามีผู้ที่มีสิทธิ์ลงมติเลือกประธานส.อ.ท. จำนวน 366 คน

อย่างไรก็ตาม กรรมการจากการเลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งจากสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ผู้ที่ดูแลสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะได้เปรียบที่เข้าถึงคะแนนเสียงจากต่างจังหวัดที่มีมากกว่าคะแนนเสียงในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ประธาน ส.อ.ท.จะต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทลูกหรือบริษัทย่อยกระจายในต่างจังหวัดจำนวนมาก ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีคะแนนเสียงของตัวเองในการลงคะแนนเลือกกรรมการ ส.อ.ท.

ซึ่งกรรมการส.อ.ท. ทั้งหมดจะมีกำหนดลงเสียงคะแนนเลือกตั้งประธานส.อ.ท. ในวันที่ 23 เม.ย. 67