เกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส. 2.5 แสนล้านบาท “จุลพันธ์” ลงพื้นที่ติดตาม

19 มี.ค. 2567 | 08:21 น.

ธ.ก.ส. ติดตามมาตรการพักชำระหนี้ ระบุเกษตรกรแจ้งความประสงค์แล้ว 1.8 ล้านคน มูลหนี้ 2.5 แสนล้านบาท พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการลูกค้า หนุนเกษตรมูลค่าสูง และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.เชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า 1.8 ล้านคน ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 255,800 ล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานมาตรการด้านการรักษาเสถียรภาพผลผลิตตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ มาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 มาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 รวมถึงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ ภายใต้หลักการ "3 ลด 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้"

ทั้งนี้ ยังได้เติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile แล้วกว่า 48,000 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของลูกค้า ธ.ก.ส. ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด ที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและรับซื้อเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบคุณภาพและสิ่งเจือปน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง แปลงใหญ่ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง แปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย (GAP) ผลิตเครื่องดื่มมอลต์และสาโท จากข้าว กข.6 (ข้าวพันธุ์ดีศรีดอนมูล)

การใช้ฟางเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ และทำเป็นก้อนอิฐจากฟางข้าวหรือก้อนเห็ด วิสาหกิจชุมชน ฮัก ณ เชียงราย ที่มีการใช้สับปะรดเชียงรายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ชุมชนศรีดอนชัย ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย,

พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ, เฮือนคำแพง โดยมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย, กลุ่มผ้าทอไตลื้อครูดอกแก้ว และกลุ่มจักสานผู้สูงอายุชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันทางหลวง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนวัฒนธรรมประเพณีคนยอง ฐานเรียนรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้

เกษตรกรพักหนี้ ธ.ก.ส.  2.5 แสนล้านบาท “จุลพันธ์” ลงพื้นที่ติดตาม