“ธนากร จตุรเจริญคุณ” ผงาด นั่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากคนใหม่

01 มี.ค. 2567 | 06:01 น.

ที่ประชุมสภาอุตสาหกรรม จ.ตาก มีมติเลือก “ธนากร จตุรเจริญคุณ” กรรมการผู้จัดการบริษัททีเค การ์เม้นท์ จำกัด ลูกชาย "ทวีกิจ จตุรเจริญคุณ" นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากคนใหม่

การประชุมสามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  มีนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก "ธนากร  จตุรเจริญคุณ"  เป็นประธานประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คนใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมมีการตั้งกรรมการบริหารที่จะร่วมบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก วาระปี 2567 - 2569 จำนวน 35  คน ซึ่งจะเข้ามาบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 67 เป็นต้นไป

    

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากคนใหม่  กล่าวถึงยุทธศาสตร์การบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก หลังเข้ารับตำแหน่งว่า จะขับเคลื่อนให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนจังหวัดตาก โดยการร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

“ธนากร จตุรเจริญคุณ” ผงาด นั่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากคนใหม่

 
     

"ธนากร จตุรเจริญคุณ" หรือ "ม่อน" ปัจจุบันอายุ 42 ปี  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นบุตรชายของ "ทวีกิจ จตุรเจริญคุณ" ประธานบริหารบริษัท TK การ์เม้นท์ จำกัด และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

ปัจจุบัน"ธนากร"เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด,กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่.เค.กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ,กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เค.ศรีโสภณ จำกัด  และเจ้าของกิจการ โรงแรมโกลเด้นท์ฮิลล์ รีสอร์ท