กับดักการเกิดต่ำ ทำให้หลายประเทศอาจต้องยอมรับ New Normal

28 ก.พ. 2567 | 04:25 น.

กับดักการเกิดต่ำ ทำให้หลายประเทศอาจต้องยอมรับเเละใช้ความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะปกติใหม่ New หรือ Normal

หลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาอัตราเกิดต่ำ สวนทางกับสภาพแวดล้อมที่เข้าสู่สังคมสูงวัย "เกาหลีใต้" ก็เช่นกัน ล่าสุดเพิ่งทำลายสถิติตัวเองเป็นประเทศที่มีอัตราเกิดต่ำที่สุดในโลก ซึ่งอัตราการเจริญพันธุ์ของเกาหลีใต้ต่ำที่สุดในโลกอยู่แล้ว และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2566

เนื่องจากผู้หญิงมีความกังวลเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในอาชีพการงานและต้นทุนทางการเงินในการเลี้ยงดูบุตร จึงตัดสินใจชะลอการมีลูกหรือไม่มีเลย จำนวนทารกโดยเฉลี่ยสำหรับผู้หญิงเกาหลีใต้ในช่วงเจริญพันธุ์ลดลงเหลือ 0.72 จาก 0.78 ในปี 2565 ข้อมูลจากสถิติเกาหลีเปิดเผยเมื่อวันที่ 28 ก.พ.67  ซึ่งต่ำกว่าอัตรา 2.1 ต่อผู้หญิงหนึ่งคนที่จำเป็นสำหรับประชากรที่มั่นคง และช้ากว่าอัตรา 1.24 ในปี 2558 มาก

ตั้งแต่ปี 2018 เกาหลีใต้เป็น องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพียงแห่งเดียวที่มีอัตราต่ำ สร้างความท้าทายการใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์

เกาหลีใต้ยังมีช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศที่เลวร้ายที่สุดใน OECD เนื่องจากผู้หญิงมีรายได้ประมาณ 2 ใน 3 ของรายได้ของผู้ชาย พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้หญิงไม่สามารถต่อยอดประสบการณ์เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นในที่ทำงานได้ เพราะพวกเธอมักจะต้องทำหน้าที่ดูแลเด็กๆ จอง แจฮุน ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสตรีกรุงโซล กล่าว

วิกฤตด้านประชากรของเกาหลีใต้กลายเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบสวัสดิการสังคม มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากร 51 ล้านคนของประเทศจะลดลงครึ่งหนึ่งภายในสิ้นศตวรรษนี้

"สิงคโปร์" เมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 เป็นครั้งแรกที่อัตราการเจริญพันธุ์ของชาวสิงคโปร์ลดลงต่ำกว่า 1.0 ประมาณการเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงเหลือ 0.97 ในปี 2566 ลดลงเพิ่มเติมจากสถิติเดิมที่ 1.04 ในปี 2565 และ 1.12 ในปี 2564

มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ต่ำในสิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น แผนการแต่งงานของคู่รักบางคู่ที่ต้องหยุดชะงักเพราะโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลให้แผนการเป็นพ่อแม่ล่าช้าลง ส่วนคนอื่นๆ ก็กังวลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินของการเลี้ยงลูก ความกดดันในการเป็นพ่อแม่ที่ดี หรือความยากลำบากในการจัดการงานและภาระผูกพันของครอบครัว

แล้วรัฐบาลสิงคโปร์กำลังทำอะไร ?

รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างได้อย่างไร เนื่องจากตระหนักว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และนายจ้างอาจเผชิญกับความท้าทายในการชดเชยการที่พนักงานลางานเป็นเวลานาน

มีข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่ว่าความต้องการการดูแลมีมากที่สุดในช่วง 18 เดือนแรกของเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว (MSF) กำลังเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลทารก และวางแผนขยายบริการดูแลเด็กเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการดูแลทารกสำหรับครอบครัว

ด้วยความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก MSF จะลดเพดานค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลลง 40 ดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2568 ตามที่ประกาศในช่วงงบประมาณปี 2567

มาตรการที่ประกาศในงบประมาณปี 2566 เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนสำหรับพ่อแม่และครอบครัว เช่น เพิ่มการลาเพื่อพ่อโดยได้รับค่าจ้างจากรัฐบาลเป็น4 สัปดาห์ รัฐบาลจะกำหนดให้มีการลาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการให้การลาแล้ว รัฐบาลยังสำรวจแนวทาง อื่นๆ เช่น การเตรียมงานที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองจัดการภาระผูกพันในการทำงานและครอบครัวได้ดีขึ้น

บริษัทบางแห่ง รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาจพบว่า มีความท้าทายมากขึ้นที่จะปรับใช้การจัดการงานที่ยืดหยุ่น รัฐบาลจะพิจารณาวิธีที่จะช่วยให้นายจ้างทุกคนมีการจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ดี และบริหารจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิผล การสนับสนุนจากนายจ้างยังรวมถึงฟีเจอร์สำนักงานที่เป็นมิตรกับครอบครัว เช่น ห้องให้นมบุตร 

เจ้าของอาคารได้รับการสนับสนุนให้จัดเตรียมคุณลักษณะที่เหมาะกับครอบครัวสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกในการให้นมบุตรแยกต่างหากสามารถพิจารณาใช้อุปกรณ์ให้นมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

นโยบายการย้ายถิ่นฐานมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาผลกระทบของอัตราการเกิดต่ำและการสูงวัยต่อเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2566 สิงคโปร์ได้มอบสัญชาติใหม่ประมาณ 23,500 ฉบับ ซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดในต่างประเทศกับพ่อแม่ชาวสิงคโปร์ประมาณ 1,300 คน ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรใหม่อีก 34,500 แห่ง สิ่งนี้จะยังคงรักษาอัตราการอพยพเข้าเมืองที่วัดผลได้และมั่นคง ช่วยบรรเทาผลกระทบของแนวโน้มทางประชากรที่มีต่อขนาดและอายุของประชากรพลเมือง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนความต้องการของประเทศ

อัตราการเจริญพันธุ์ต่ำของสิงคโปร์สะท้อนปรากฏการณ์ระดับโลก

การเกิดที่ลดลงของสิงคโปร์ รัฐบาลระบุว่า มีผลกระทบร้ายแรงต่ออนาคตของประเทศ และผลกระทบดังกล่าวสามารถเห็นได้ในสังคมแล้ว

ครอบครัวในปัจจุบันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม มีคู่รักที่ต้องดูแลทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของชาวสิงคโปร์ยังคงเป็นโสด และการสนับสนุนทางครอบครัวที่อ่อนแอลงเมื่อพวกเขาโตขึ้น

ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์เพราะเศรษฐกิจในท้ายที่สุดจะถูกขับเคลื่อนโดยผู้คน หากมีการเกิดน้อยลง จะเผชิญกับจำนวนพนักงานที่ลดลง เป็นความท้าทายมากขึ้นในการรักษาพลวัต การดึงดูดธุรกิจระดับโลก และสร้างโอกาสสำหรับคนรุ่นต่อไป

"จีน" ศูนย์วิจัยประชากรและการพัฒนาของจีน พบว่าในปี 2565 ผู้หญิงแต่ละคนในประเทศให้กำเนิดทารกโดยเฉลี่ย 1.09 คน ซึ่งยังห่างไกลจากอัตราการเจริญพันธุ์ทดแทน (อัตราเจริญพันธุ์ทดแทน หมายถึง ภาวะเจริญพันธุ์ในระดับที่สตรีตลอดวัยเจริญพันธุ์คนหนึ่งจะสามารถให้กำเนิดบุตรได้เพียงพอที่จะทดแทนตนเองและคู่สมรส) สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วที่ 2.1 คน ซึ่งรักษาจำนวนประชากรให้คงที่ และยังห่างไกลจากอัตราการเจริญพันธุ์สูงสุดของจีนที่ 7.5 เมื่อ 60 ปีก่อน

แต่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับทางการจีน เมื่อเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันรุนแรงจากสังคมสูงวัยและจำนวนประชากรที่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้ใช้มาตรการหลายอย่าง เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดที่ลดลง จากนโยบายลูกคนเดียวที่มีมานานหลายทศวรรษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งการมีประชากรมากเกินไปและสร้างแรงจูงใจทางการเงินเพื่อให้มีลูกมากขึ้น

กับดักการเจริญพันธุ์ต่ำ

ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 นักประชากรศาสตร์ ได้บัญญัติโดยตั้งสมมติฐานว่ากลไกทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้การเพิ่มอัตราการเจริญพันธุ์ทำได้ยากขึ้น เมื่อลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้เกิดการบริโภคส่วนบุคคลมากขึ้น

แต่ขณะเดียวกัน ยังส่งผลให้มีประชากรสูงวัยและการสร้างงานน้อยลง ส่งผลให้เกี่ยวกับ "อนาคตทางเศรษฐกิจ" ซึ่งทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการมีลูกมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จากรุ่นแล้วรุ่นเล่า บรรทัดฐานทางสังคมของขนาดครอบครัวในอุดมคติก็หดตัวลงเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ไปสู่การลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราการเจริญพันธุ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

กรณีของจีนผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การทุ่มเทความสนใจทั้งหมดเพื่อผลักดันให้คนหนุ่มสาวตั้งครรภ์อาจไร้ประโยชน์ และอาจต้องใช้ความพยายามในการรักษาและปรับตัวให้เข้ากับภาวะปกติใหม่นี้จะดีกว่า

คำเตือนนี้น่าสนใจที่ว่า จีนไม่ใช่ประเทศเดียวในภูมิภาคหรือโลกที่เผชิญกับวิกฤติทางประชากรประเภทนี้ อัตราการเจริญพันธุ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกลดลงเกือบเท่าๆ กันในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต่ำที่สุด และผู้กำหนดนโยบายได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์และไตร่ตรองนโยบายที่กำหนดเป้าหมายโดยเฉพาะตามลำดับ เพื่อพยายามทำให้คนหนุ่มสาวมีลูกมากขึ้น จนถึงขณะนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ

มาเลเซียและไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงในปี 2565 ในขณะที่ประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี และสเปน ยังคงเห็นอัตราการเกิดต่ำเป็นประวัติการณ์