คลังเบิกจ่ายงบพลางก่อนแล้ว 1.3 ล้านล้านบาท ช่วงรองบปี 67 บังคับใช้

24 ก.พ. 2567 | 08:37 น.

คลังเผยเบิกจ่ายงบพลางก่อนแล้ว 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 64.64% คาดงบปี 67 บังคับใช้ช่วงเม.ย.-พ.ค. วางเป้าเบิกจ่ายภาพรวม 93%

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เบิกจ่ายแล้ว 1,322,916 ล้านบาท คิดเป็น 64.64% ของจำนวนเงินจัดสรร 1,816,497 ล้านบาท

ทั้งนี้ จำแนกเป็น

  • รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,104,510 ล้านบาท คิดเป็น 66.29%
  • รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 69,755 ล้านบาท คิดเป็น 46.38%
  • เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วจำนวน 70,723 ล้านบาท คิดเป็น 44.17% (ของวงเงินกันปี 2566 จำนวน 160,130 ล้านบาท)  

สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดเป้าหมายฯ ในภาพรวม 93% การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำ 98% การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 75% และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน  100%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การใช้งบประมาณพลางก่อน เนื่องจากพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ฉะนั้น โครงการลงทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้งบพลางก่อนเบิกจ่ายได้ เพื่อไม่ให้โครงการสะดุด และมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่วนโครงการใหม่นั้น จะต้องรองบปี 67 มีผลบังคับใช้ คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.67