เฮ ! พม. ปรับเพิ่มค่าซ่อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ เป็น รายละ 40,000 บาท

09 ม.ค. 2567 | 07:35 น.

"วราวุธ" แจ้งข่าวดี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ อนุมัติเพิ่มเงินซ่อมค่าที่อยู่อาศัยผู้พิการ จาก 33,000 บาท เป็น 40,000 บาท/ราย และค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท ระยะเวลาเช่า 6 เดือน เชื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระ-พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้

9 มกราคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินงานในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ล่าสุดในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการปรับปรุงรายละเอียดเงินสนับสนุนคนพิการ จำนวน 2 เรื่อง คือ งบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการสนับสนุนรายละ 33,000 บาท โดยปรับขึ้นเป็น 40,000 บาท 

นอกจากนี้ในส่วนของ ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้พิการนั้น กองทุนฯ ได้กำหนดไว้จากเดิมไม่เกิน 1,700 บาท และเช่าได้ไม่เกิน 2 เดือน แต่ขณะนี้ได้มีการปรับขึ้นเป็นเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท และระยะเวลาเช่าเป็น 6 เดือนซึ่งจะช่วยแบ่งเบาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการได้พอสมควร

ขณะที่ในส่วนของการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นั้น โดยกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ไว้ทั้งหมด 3 แห่ง แบ่งเป็น 1. ทำเนียบรัฐบาล 2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. และ 3.สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในส่วนของการจัดงานที่กระทรวง พม. สะพานขาว กทม. นั้น จะมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน คือ 

1.ลานร้อง คือการแสดงของเด็กและเยาวชนสี่ภาค การแสดงเด็กร้องเพลง 

2.ลานเล่น คือ การจัดกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้เล่น อาทิ บ้านบอลใหญ่ บ้านบอลเล็ก และรางรถไฟ เป็นต้น ซึ่งตนเองได้กำชับว่าพื้นที่จะต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ 

3.ลานเล่า คือ การส่งเสริมสถาบันครอบครัว (Family Heart) โดยการเล่าเรื่อง การสร้างปฏิสัมพันธ์ เกิดความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 

4.ลานเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของประเทศชาติในการรับสื่อโซเชียล และความล่อแหลมในโลกไซเบอร์ รวมทั้งยังมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การออมเงิน และการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก 

สำหรับกิจกรรมสุดท้าย เป็นกิจกรรมของคู่สมรสของรัฐมนตรี  โดยในช่วงเช้าจะเดินทางไปที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ และช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนภูมิ นำโดย แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ประธานคณะภริยาคู่สมรสรัฐมนตรี มีการมอบของใช้ให้แก่เด็ก ซุ้มกิจกรรมสำหรับให้น้อง ๆ ได้เล่นสนุก รวมถึงการเลี้ยงอาหารให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. กล่าวทิ้งท้าย