เปิดโผเทียบฟอร์ม "ว่าที่ปลัดคลังคนใหม่" ลวรณ-เอกนิติ-พชร ใครจะเข้าวิน

15 ส.ค. 2566 | 10:40 น.

เปิดโผเทียบฟอร์ม ว่าที่ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ ต่อจาก "กฤษฎา จีนะวิจารณะ" ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ที่มีรายชื่ออธิบดี 3 กรม ทั้ง "ลวรณ แสงสนิท - เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ - พชร อนันตศิลป์" ติดอยู่ในโผ แต่สุดท้ายใครจะได้เก้าอี้ไปครอง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในสิ้นเดือนก.ย.นี้ เป็นที่น่าจับตาว่าคนที่จะมานั่งแท่นเก้าอี้ ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ จะเป็นใคร

เพราะแม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล แต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการผ่อนปรนให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเฉพาะกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ได้ 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยรายละเอียดว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวงสามารถดำเนินการได้ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมครม.วันที่ 8 ส.ค. ว่า แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ และยังไม่มี ครม.ชุดใหม่

โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของปลัดกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในขณะนี้ สามารถเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่แทนปลัดกระทรวงที่เกษียณอายุเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมครม. พิจารณาได้ แต่สามารถแต่งตั้งได้เฉพาะปลัดกระทรวงที่จะเกษียณเท่านั้น ไม่สามารถแต่งตั้งอธิบดีในกรมต่าง ๆ ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้ 

ทั้งนี้รายชื่อปลัดกระทรวงผ่านการเห็นชอบจากครม.แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 169 (2) ต่อไป

ในส่วนของกระทรวงการคลังหากมีความพร้อมและคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังได้แล้ว คาดว่าภายในเดือนก.ย.นี้ จะมีการเสนอชื่อให้ครม.อนุมัติทันที

ซึ่งสถิติการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้บริหารภายในทั้งหมด ในรอบนี้ก็คาดว่าจะหนีไม่พ้นผู้บริหารระดับอธิบดีกรมต่างๆ โดยให้น้ำหนักกับกรมจัดเก็บรายได้ และรายจ่าย 

ปัจจุบันมีอธิบดี 3 กรมที่มีคุณสมบัติและเข้าข่ายที่จะได้รับการถูกคัดเลือก ได้แก่ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต, และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งมีอายุราชการลำดับใกล้เคียงกัน

 

นายลวรณ แสงสนิท

สำหรับนายลวรณ ถือเป็นเต็งหนึ่งที่จะถูกคัดเลือก เนื่องจากเหลืออายุราชการก่อนเกษียณ 4 ปี มีประสบการณ์บริหารงานทั้งด้านเศรษฐกิจ และการจัดเก็บรายได้ โดยเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), อธิบดีกรมสรรพสามิต, และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรในปัจจุบัน  

ขณะเดียวกัน ยังมีผลงานโดดเด่นจากโครงการคนละครึ่ง และมาตรการเยียวยาผลกระทบช่วงโควิด ช่วยสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสดมากยิ่งขึ้น

อีกทั้ง ยังเป็นบุคคลสำคัญช่วยขับเคลื่อนสลากดิจิทัล ให้ประชาชนเข้าถึงสลากในราคา 80 บาท หลังจากเป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร

 ทั้งนี้ นายลวรณ เกิดเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2510 ปัจจุบันอายุ 56 ปี อายุราชการเหลืออีก 4 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีต ผบ.สส.และรมช.กระทรวงคมนาคม กับคุณหญิงลักขณา แสงสนิท

ประวัติด้านการศึกษาจบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท M.S.(Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A.   

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ด้านนายเอกนิติ ก็ถือเป็นผู้ท้าชิงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นไม่แพ้กัน โดยมีประสบการบริหารงานทั้งด้านการดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของประเทศ จากอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), อธิบดีกรมสรรพากร, และปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต 

โดยมีผลงานโดดเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาล จากการผลักดันภาษีจากแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการต่างประเทศที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเซอร์วิส

นอกจากนั้น ยังมุ่งผลักดันนโยบายใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลก และกฎกติกาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อย่างการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับนายเอกนิติ เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนก.ย. ปี 2514 ปัจจุบันอายุ 51 ปี อายุราชการเหลืออีก 9 ปี เป็นบุตรชายของ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ปลัดสำนักนายกฯ และปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม 

ส่วนประวัติการศึกษานั้น นายเอกนิติจบคณะเศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) ,เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. in Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.) ,เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D. in Economics), Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

นายพชร อนันตศิลป์

ส่วนนายพชร ก็มีประสบการบริหารงานอย่างรอบด้าน ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกที่กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จากนั้นในช่วงปี 2544 – 2548 นายพชร ถูกยืมตัวมาช่วยราชการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และถูกแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์

ต่อมาถูกย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต และดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรในปัจจุบัน จึงมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารการเงิน และการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างดี 

โดยนายพชร เกิดวันที่ 6 ก.ค. 2514 อายุ 52 ปี อายุราชการเหลืออีก 8 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา