svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผ่าอาณาจักร “ไทยฟู้ดส์” เจ้าตลาดขายส่งเนื้อสัตว์ รายได้ 2.4 หมื่นล้าน

27 กรกฎาคม 2566

ผ่าอาณาจักร “ไทยฟู้ดส์” หรือ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครองเจ้าตลาดกลุ่มขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อันดับหนึ่ง พบรายได้ไม่ธรรมดากว่า 2.4 หมื่นล้าน 5 ปีที่ผ่านมากำไรต่อเนื่อง

กรณีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร แจ้งข้อมูลกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรจากสมาคม และ ชมรม ทำหนังสือถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีเนื้อหาว่าได้รับผลกระทบจากการที่ “ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์ท” ได้มีการขยายสาขาแต่ละจังหวัดและอำเภอต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยได้รับความเดือดร้อนนั้น 

ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พบว่า เป็น บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือ 12 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่ง และมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ TFG 

 

ภาพประกอบข่าว ผ่าอาณาจักร “ไทยฟู้ดส์” หรือ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรแบ่งสายผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

  • ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่
  • ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
  • ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร และ
  • ธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และจำหน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติก

จากการตรวจสอบข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ คือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 6,168 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลงบการเงินปี 2565 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 28,727 ล้านบาท หนี้สินรวม 16,368 ล้านบาท รายได้รวม 24,711 ล้านบาท รายจ่ายรวม 20,916 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 3,116 ล้านบาท

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในกลุ่มการขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่มีรายได้รวมสูง เป็นอันดับที่ 1 จากจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 1,011 ราย อีกทั้งยังมีทุนจดทะเบียนสูงเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มการขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อีกด้วย

ส่วนผลประกอบการบริษัทย้อนหลัง 5 ปี พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ภายใต้อาณาจักรของ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิต่อเนื่อง โดยในปี 2561 กำไรสุทธิ 695 ล้านบาท, ปี 2562 กำไรสุทธิ 1,031 ล้านบาท, ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,619 ล้านบาท, ปี 2564 กำไรสุทธิ 1,070 ล้านบาท และปี 2565 กำไรสุทธิ 3,116 ล้านบาท

เมื่อดูรายได้รวมของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ย้อนหลังยังพบด้วยว่าบริษัทมีรายได้หลักหมื่นล้านติดต่อกันตลอดทุกปี แยกเป็น ปี 2561 รายได้รวม 16,667 ล้านบาท, ปี 2562 รายได้รวม 15,962 ล้านบาท, ปี 2563 รายได้รวม 17,371 ล้านบาท, ปี 2564 รายได้รวม 18,043 ล้านบาท และ ปี 2565 รายได้รวม 24,711 ล้านบาท

 

ภาพประกอบ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

ฐานเศรษฐกิจยังตรวจสอบข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบรายชื่อผู้บริหารบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป คือ นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ โดยมี นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ เป็นประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายเพชร นันทวิสัย, น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์, นายเวทย์ นุชเจริญ, นายอัสนี ทรัพยวณิช, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี, นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ และ นายสัญญา เทียมศิริ

ขณะที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำนวน 10 อันดับ พบว่า บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 27.88% รองลงมาคือ BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH สัดส่วน 19.64% นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 18.10% BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 7.83%

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 3.40% บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3.39% นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 2.55% น.ส.วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 1.80% บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.46% และ SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1.24%