svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เตรียมเปิดดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงานใหม่ งาน Job Expo Thailand 2023

05 มิถุนายน 2566

กรมการจัดหางาน เตรียมเปิดตัวดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงานตัวใหม่ ในงาน Job Expo Thailand 2023 ระหว่าง 8 -10 มิ.ย. นี้ พร้อมจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ทิศทางการจ้างงานในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า งาน JOB EXPO THAILAND 2023 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา นอกจากมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง

เตรียมเปิดดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงานใหม่ งาน Job Expo Thailand 2023

และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจ ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริมแล้ว ยังมีโซนสำคัญ คือ โซน “ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ” ที่รวบรวมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยจัดแสดงสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทิศทางความต้องการแรงงานในอนาคต พร้อมเปิดตัวดัชนีชี้วัดสถานการณ์ตลาดแรงงานตัวใหม่ ชื่อว่า”ตำแหน่งงานต่อผู้ว่างงาน” (Vacancy to Unemployment Ratio) ซึ่งใช้วัดความตึงตัวของตลาดแรงงาน ช่วยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และส่งสัญญาณเตือนให้เตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้น
 

นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวอาชีพ แนะนำทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการสมัครงาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแนะนำเส้นทางเข้าสู่ระบบราชการ ขั้นตอนการเข้ารับราชการ รวมถึงการรับสมัครสอบของส่วนราชการต่างๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และการแสดงนิทรรศการระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ภายในงานประกอบด้วย 7 โซนกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมความต้องการของคนหางาน อาทิ 1.โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง และโครงการจิตอาสา 904 โคก หนอง นา โมเดล

2.โซนกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกัน คนหางาน งานหาคน Job Matching 3.โซนกิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ” 4.โซนกิจกรรมรวมใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ 5.โซนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ 6.โซนกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา คุณภาพแรงงาน และกลุ่มเปราะบาง

และ7.โซนกิจกรรมบนเวที อย่างการเสวนาในหัวข้อต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เช่นหัวข้อ “คนยุคใหม่วางแผนทางการเงินอย่างไร”  “การสร้างตัวตนสู่การสร้างรายได้บน TIKTOK แพลตฟอร์มยอดนิยมในปัจจุบัน” และ“การเกษตรเพื่อความยั่งยืน” มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง อาทิ YourMood , มีนตรา อินทิรา และปราง ปรางทิพย์ และกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมงาน ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล

สำหรับทุกคนที่ต้องการหางาน หาไอเดียสร้างรายได้เสริม หรือหาความรู้เท่าทันทิศทางตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต สามารถร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ได้ระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร