svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กนง." ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 0.25% ในปีนี้

03 มิถุนายน 2566

"สนั่น อังอุบลกุล" ประธานกรรมการหอการค้าไทยชี้ "กนง." มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยได้อีก 0.25% ในปีนี้ แนะไม่ควรมากกว่าระดับนี้ เพราะอาจกระทบต้นทุน SMEs รวมทั้งฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

หลังผ่านพ้นการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี สู่ระดับ 2.00% ต่อปี ซึ่งมุมมองของภาคเอกชนยังคาดว่า กนง. ยังสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้

โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ออกมาระบุว่า โอกาสที่ทาง กนง. จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ในปีนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้

แต่หากจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ SMEs ที่สูงจนเกินไป รวมทั้งจะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า

พร้อมกันนี้ยังมองว่า "เศรษฐกิจไทย" เวลานี้ไม่ได้เข้มแข็ง เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นได้มากกว่านี้

เนื่องจากยังคงมีต้นทุนที่ต้องแบกรับอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องของ SMEs ทรุดตัวลง

นอกจากนี้ปัจจัยการเมืองยังกดดัน เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ หากล่าช้าออกไป จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลโดยตรงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศในระยะข้างหน้า