svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บลจ.บัวหลวง แจงร่วมลงทุนในหุ้น STARK เล็กน้อย ไม่กระทบมาก

03 มิถุนายน 2566

บลจ.บัวหลวง แจงยิบร่วมลงทุนในหุ้น STARK เพียง 0.4%-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนเท่านั้น ยันบริหารด้วยความระมัดระวัง และไม่กระทบมาก

ตามที่ได้มีข่าวจากแหล่งต่าง ๆ ว่า กองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  (บลจ.บัวหลวง) (BBLAM) มีการถือครองหุ้นของ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ซึ่งไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ หุ้นจึงถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระงับการซื้อขายไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  และเมื่อเปิดให้มีการซื้อขายอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ราคาหุ้น STARK ก็ปรับตัวลดลงมากนั้น

บลจ.บัวหลวงออกมาระบุว่า เรื่องนี้ทางบริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด โดย บลจ.บัวหลวง ได้ชี้แจงการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนของ STARK  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

ตราสารหนี้ : ไม่ได้ลงทุน

ตราสารทุน : กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น STARK นั้นมี 4 กองทุน โดยถือหุ้น STARK ในสัดส่วนเพียง 0.4%-0.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนเท่านั้น ผลกระทบต่อกองทุนจึงมิได้ดูน่ากลัวตามที่มีข่าวออกมา ซึ่งสะท้อนถึงผลดีของการกระจายการลงทุนของกองทุนไปในหุ้นต่าง ๆ มากกว่า 70 ตัว (ดูรายละเอียดจากภาพที่แนบมา)

บลจ.บัวหลวง แจงร่วมลงทุนในหุ้น STARK เล็กน้อย ไม่กระทบมาก

จึงขอเรียนให้ทราบว่า บลจ.บัวหลวง มิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการบริหารกองทุนด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด