เปิด9ข้อกฎเหล็ก “ร้านธงฟ้า”ที่ควรรู้ก่อนเปิดมีร้าน

25 เม.ย. 2566 | 19:00 น.

“ค้าภายใน”กางกฏเหล็ก9ข้อ ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดต้องรู้ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หรือที่เข้าร่วมโครการห้ามทำเด็ดขาด

"ร้านธงฟ้าราคาประหยัด"ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการยกระดับระดับคุณภาพและเพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นปัจจุบันมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,383 ร้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 556 ร้าน ในภูมิภาค 4,827 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ อร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัดมีรายการอาหารที่ราคาจำหน่ายไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม/ถุง

เปิด9ข้อกฎเหล็ก “ร้านธงฟ้า”ที่ควรรู้ก่อนเปิดมีร้าน

ประกอบกับรัฐบาลมี"โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ที่ผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรกับร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น อย่างร้านธงฟ้า โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปว่ามีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือ ร้านธงฟ้า บางแห่งมีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภค 

เปิด9ข้อกฎเหล็ก “ร้านธงฟ้า”ที่ควรรู้ก่อนเปิดมีร้าน

ทั้งนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ออกกฎเหล็ก9ข้อสำหรับร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการห้ามเอาเปรียบผู้ถือบัตรและไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเด็ดขาด ประกอบด้วย

1.ห้ามรับชำระ เหล้า บุหรี่ ด้วยบัตร

2.ห้ามปรับเพิ่มราคาเพิ่ม โดยไม่มีเหตุผลสมควร

3.ห้ามรับแลก หรือทอนเป็นเงินสด

4. ห้ามบังคับซื้อขายสินค้า

5.ห้ามยึด/เก็บบัตรผู้ถือบัตร

6.ห้ามปฎิเสธการชำระด้วยบัตร

7.ห้ามหาผลประโยชน์ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบัตร

8. ห้ามเอารัดเอาเปรียบผู้ถือบัตร

9.ห้ามกระทำผิดตามกฎหมายของกรมฯ