วิธีเช็คค่าไฟ - น้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หลัง คลัง คืนเงินวันนี้

18 เม.ย. 2566 | 02:53 น.

วิธีเช็คค่าไฟ-ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน หลัง กระทรวงการคลัง คืนเงินวันนี้ 18 เม.ย.ครั้งแรกหลังให้สิทธิลงทะเบียนใหม่

วิธีเช็คค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 18 เมษายน 2566 กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้คืนเงินส่วนลดค่าไฟ – ค่าน้ำ ให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 รอบใหม่ กว่า 13 ล้านราย ที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินส่วนลดค่าไฟ – ค่าน้ำ รายละเอียดดังนี้

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี  ได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าด้วยตนเองทั้งหมด
  • ส่วนลดค่าน้ำประปา วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยในกรณีที่ผู้มีสิทธิฯ ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ได้วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิฯ ใช้น้ำประปาเกิน

วิธีเช็คสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำ

  •  กดไปที่เบอร์ 02-1092345 ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกด 3 หรือ กด 2
  • กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กด 1
  • กรุณากดเลขหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลักหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม#
  • กรุณากดรหัสเอทีเอ็มคู่บัตร 6 หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม#
  • ฟังยอดงินคงเหลือ “บัญชีกระแสรายวันเลขบัญชีลงท้าย...ยอดเงินคงเหลือ...”
  • ฟังข้อความอีกครั้ง กดเครื่องหมายดอกจัน * หรือกลับสู่เมนูหลัก กด 9 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0

 

หากเงินส่วนลดค่าไฟ - ค่าน้ำ ไม่มีเงินโอนเข้าในวันที่ 18 เม.ย. เนื่องจากติดวันหยุดหลายวัน ทางกรมบัญชีกลาง โอนเงินให้ภายในวันที่ 18 พ.ค. 66

 

วิธีเช็ค่าไฟ - ค่าน้ำ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายเก่า)

คืนเงินชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา  ในบิลเดือนมีนาคม 2566 โดยสามารถไปชำระได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 แล้วจะคืนให้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้เป็นงวดสุดท้าย