ส่วนลดค่าไฟ-ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 เม.ย.ได้สิทธิเท่าไหร่

13 เม.ย. 2566 | 23:42 น.

ส่วนลดค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันที่ 18 เม.ย. ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสำเร็จ ได้รับสิทธิเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นอย่างไรอัพเดทกันอีกรอบ

ส่วนลดค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ความคืบหน้าเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ หลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เติมเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ ยืนยันตัวตนสำเร็จ กว่า 13 ล้านราย เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด โดยงวดแรกได้โอนเงินเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ดังนี้

  • ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัย เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
  • ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือนเม.ย.-มิ.ย.)  ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

สิทธิใช้จ่าย บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

วันที่ 18 เมษายน 2566

ส่วนลดค่าไฟ – ค่าน้ำ  มีเงื่อนไขดังนี้

ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ ที่เพิ่มเติม)

  • ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ
  • ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปากไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิใหม่ (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565)

  • จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิใหม่ทุกคน โดยลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้า 1 แห่ง  และ ผู้ให้บริการประปา 1 แห่ง  ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง)
  • กดเป็นเงินสดได้ และ สะสมในเดือนถัดไปได้

ที่มา : กรมบัญชีกลาง