svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นายกฯ ขึ้นเวทีประชุม Trade Winds 13 มี.ค.นี้ รับคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ

11 มีนาคม 2566

นายกฯ เตรียมเปิดงานประชุม Trade Winds ต้อนรับคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ เริ่มวันที่ 13 มี.ค.นี้ หวังจับคู่ธุรกิจ สร้างโอกาสศักยภาพการค้าไทย-สหรัฐฯ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13 - 15 มี.ค. 66 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ยินดีสหรัฐฯ นำคณะผู้แทนทางการค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มาจัดการประชุม Trade Winds ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพการค้าไทย-สหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมกล่าวปาฐกถาต่อคณะนักธุรกิจจากสหรัฐฯ ในวันที่ 13 มี.ค. 66 ด้วย

"นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่สหรัฐฯ เชื่อมั่นศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง พลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า โดยที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ”
 

ดีงการค้า-การลงทุน ระหว่างไทยและสหรัฐฯ

การประชุม Trade Winds ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสกล่าวปาฐกถาต่อคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญกับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ ให้หลากหลายมิติและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Administration) ของสหรัฐฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในเวทีโลก รวมถึงไทยและสหรัฐฯ ยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง พลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า จึงพิจารณาจัดการประชุม Trade Winds Mission and Business Forum 2023

ทั้งนี้นางมาริสา ลาโก (Ms. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะนำธุรกิจและองค์กรสหรัฐฯ กว่า 100 แห่ง มาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐฯ

สำหรับการประชุม Trade Winds ครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยระบุว่า จะเป็นเวทีการค้าที่มีคณะผู้แทนทางการค้านำโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เดินทางมาร่วมประชุมคณะที่ใหญ่ที่สุด โดยในการประชุม Trade Winds ที่ผ่านมาทั้ง 12 ครั้ง ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างข้อตกลงทางการค้ามากมาย คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามการประชุม Trade Winds ในปีนี้ จะมีการจัดการประชุมกับนักการทูตด้านพาณิชย์ของสหรัฐฯ จากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกว่า 20 ประเทศ การประชุมจับคู่ระหว่างธุรกิจ และการประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยและสหรัฐฯ ได้อย่างมาก