svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลูกสาวเศรษฐา : ชนัญดา ทวีสิน เศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ 1.2 พันล้าน

10 มีนาคม 2566

เปิดความมั่งคั่ง “ชนัญดา ทวีสิน” ลูกสาวเศรษฐา ทวีสิน หลังรับโอนหุ้นแสนสิริ จากพ่อ จนกลายเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ มูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาท เช็คข้อมูลทำธุรกิจทั้งหมด

ชื่อของ น.ส.ชนัญดา ทวีสิน ลูกสาวเศรษฐา ทวีสิน กลายเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่เพียงข้ามคืน หลังรับโอนหุ้น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ทั้งหมดจำนวน 661,002,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.44% จากพ่อ ซึ่งเตรียมตัวลงสนามการเมืองเต็มรูปแบบกับพรรคเพื่อไทย สู้ศึกเลือกตั้งครั้งใหญ่กลางปี 2566 

ความมั่งคั่งของ ลูกสาวเศรษฐา

หากคำนวณจากราคาหุ้นแสนสิริ หรือ SIRI ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ราคา 1.93 บาทต่อหุ้น ที่ น.ส.ชนัญดา ทวีสิน ได้รับการโอนจากนายเศรษฐา จำนวน 661,002,734 หุ้น จะทำให้ลูกสาวนายเศรษฐาเป็นเศรษฐีหุ้นหน้าใหม่ ที่มีความมั่งคั่งจากการถือครองหุ้นแสนสิริเป็นมูลค่า 1,275.73 ล้านบาท 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : "เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว ลุยการเมืองเต็มที่

 

น.ส.ชนัญดา ทวีสิน ลูกสาวเศรษฐา ทวีสิน

เปิด 4 ธุรกิจ ลูกสาวเศรษฐา 

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ Creden Data ที่เชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบชื่อของว่า น.ส. ชนัญดา ทวีสิน เป็นผู้ถือหุ้นใน 4 บริษัท ดังนี้

1.บริษัท กินดื่ม จำกัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าประเภทอาหาร เบเกอรี่ จดทะเบียนจัดตั้ง 20 เม.ย. 2564 ทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท โดย น.ส. ชนัญดา ทวีสิน ถือหุ้น อันดับที่ 1 จำนวน 105,000 หุ้น คิดเป็น 50%

ข้อมูลการเงิน : ณ ปี 2564 บริษัท กินดื่ม บริษัทกินดื่มมีสินทรัพย์รวม 14.76 ล้านบาท หนี้สินรวม 1.57 ล้านบาท รายได้รวม 939,196.51 บาท รายจ่ายรวม 1,731,445.13 บาท ขาดทุน 809,844.74 บาท 

2.บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ประกอบธุรกิจการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ทุนจดทะเบียน 13.74 ล้านบาท โดยน.ส. ชนัญดา ทวีสิน ถือหุ้น อันดับที่  13 จำนวน 1,651 หุ้น คิดเป็น 1.20%

ข้อมูลการเงิน : ณ สิ้นปี 2564 บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ มีสินทรัพย์รวม 54.156 ล้านบาท หนี้สินรวม 15.3 ล้านบาท รายได้รวม 19.69 ล้านบาท รายจ่ายรวม 28.7 ล้านบาท ขาดทุน 8.8 ล้านบาท

3.บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ประกอบธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563  ทุนจดทะเบียน 21.6  ล้านบาท โดยน.ส. ชนัญดา ทวีสิน ถือหุ้นอันดับ 8 จำนวน 4,500 หุ้น คิดเป็น 2.08%

ข้อมูลการเงิน : ณ สิ้นปี 2564 บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มีสินทรัพย์รวม 8.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 3.84 แสนบาท รายได้รวม 291,866.85 บาท รายจ่ายรวม 12.46 ล้านบาท ขาดทุน 12.17 ล้านบาท

4.บริษัท เบฟ เบบ จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยน.ส. ชนัญดา ทวีสิน ถือหุ้น อันดับที่ 1 จำนวน 2,700 หุ้น คิดเป็น 27%

ข้อมูลการเงิน : ณ สิ้นปี 2564 บริษัท เบฟ เบบ จำกัด  มีสินทรัพย์รวม 1,714,536 บาท หนี้สินรวม 1,070,973.77 บาท รายได้รวม 1,509,852.41 บาท รายจ่ายรวม 1,568,669.74 บาท ขาดทุน 63,609.83 บาท