svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว ลุยการเมืองเต็มที่

10 มีนาคม 2566

“เศรษฐา ทวีสิน" โอนหุ้น แสนสิริ ทั้งหมด 661,002,734 หุ้น หรือ 4.44% ให้ลูกสาว" ชนัญดา ทวีสิน" เปิดทางลุยการเมืองเต็มที่ ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ( แบบ 59 ) ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 นาย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการ (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานกรรมการบริหาร) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้โอนหุ้น SIRI ทั้งหมดจำนวน 661,002,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.44% ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ให้แก่ นางสาว ชนัญดา ทวีสิน (บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว)

 

"เศรษฐา ทวีสิน"โอนหุ้นแสนสิริทั้งหมด 4.44% ให้ลูกสาว ลุยการเมืองเต็มที่


 

โดยวานนี้ (9 มี.ค.66) นาย เศรษฐา ทวีสิน ได้ทวิตข้อความว่า ผมอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานการเมือง ผมจึงทำการโอนหุ้นหรือขายหุ้นของผมในบริษัทต่างๆ ลดบทบาทของตนเองในภาคเอกชนลง และได้ดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกกรณีครับ รวมทั้งเพื่อแสดงความตั้งใจจริง วันนี้ผมได้ลางานชั่วคราวโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เต็มที่

ก่อนหน้าวันเดียวกัน นายเศรษฐา ได้ส่งจดหมายถึงผู้บริหาร และพนักงานในเครือแสนสิริ  แจ้งการตัดสินใจลางานชั่วคราว โดยไม่รับค่าตอบแทน เพื่อทุ่มเทให้กับหน้าที่ใหม่คือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ระบุว่า

การทำหน้าที่ใหม่จะเป็นโอกาสช่วยผลักดันประเทศไทยให้ดีขึ้นในเชิงโครงสร้างและนโยบาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งใจนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่ในสายตาประชาคมโลก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และโอกาส ซึ่งปรากฏมากขึ้นเหลือเกินช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคนไทยทุกคน รวมถึงแขกที่จะมาเยือนจากทั่วโลก
 

อ่านเพิ่ม :  “เศรษฐา”ลางาน“แสนสิริ” ลุยการเมืองเต็มตัว

“ ในวันนี้ ผมได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่ผมจะได้ช่วยผลักดันประเทศไทยให้ดีขึ้นในเชิงโครงสร้างและนโยบาย ผมมีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มุ่งไปช้างหน้า เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่ในสายตาประชาคมโลก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และโอกาส ซึ่งปรากฎมากขึ้นเหลือเกินในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา"

ส่วนเรื่องการโอนหุ้นบริษัท ศุภสิริ โฮลดิ้ง จำกัด (เป็นธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ๆ) จำนวน 9,998 หุ้น โดยโอนให้นาย นพพร บุญถนอม กรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายเศรษฐา ได้ออกมายื่นยันกับผู้สื่อข่าว ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ระบุว่า บริษัทนี้มีการก่อตั้งมานานแล้ว แต่ไม่ได้ทำอะไรจึงโอนให้ นายนพพร ไป เพราะจะไปเข้าการเมือง และเพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ ซึ่งการโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นการซื้อขาย

อ่านเพิ่ม : "เศรษฐา ทวีสิน" โอนหุ้น ศุภสิริ โฮลดิ้ง เปิดทางลุยการเมือง