ครม.เคาะเพิ่มงบ 4.9 พันล้าน ก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช 

07 ก.พ. 2566 | 08:22 น.

ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา วงเงินกว่า 4.9 พันล้านบาท

7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงิน 4,970.71 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 

ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประาณ 59-63 เป็น 59-66 จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 5, 20 และ 24

ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประมาณ 59-63 เป็นปีงบประมาณ 59-67 จำนวน 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 2,18,19, 34 และ 39

ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันฯ จากปีงบประมาณ 59-63 เป็นปีงบประมาณ 59-68 จำนวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1, 4, 21 และ 23

ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จะทำให้กรอบวงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการรวมการก่อสร้าง 40 ตอน เพิ่มจากเดิม 59,410.24 ล้านบาท เป็น 64,380.95 ล้านบาท และวงเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ (รวมค่าจัดการกรรมสิทธิ์ 6,630ล้านบาทซึ่งเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว) เพิ่มจาก 66,040.24 ล้านบาท เป็น 72,795.90 ล้านบาทซึ่งยังอยู่ในกรอบที่ ครม.อนุมัติงบประมาณสำหรับทั้งโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 ที่ 76,600 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างรวมยังต่ำกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่ ครม.อนุมัติ ร้อยละ 7.99

ขณะเงินลงทุนทั้งโครงการต่ำกว่ากรอบวงเงินที่ ครม.อนุมัติร้อยละ 7.30 แต่ที่ต้องเสนอให้ ครม.อนุมัติครั้งนี้เนื่องมาจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาดำเนินการได้เกินกว่ารายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ครม.เคยอนุมัติสำหรับการก่อสร้างแต่ละตอน 

สำหรับความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว กระทรวงคมนาคมรายงานว่าเนื่องจากมีงานก่อสร้างที่พบอุปสรรคจำเป็นต้องปรับปรุงแบบก่อสร้างให้เหมาะสม ใน 4 กรณี ได้แก่

1.สภาพพื้นที่ในสถานที่ทำการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงจากเดิม

2.ต้องปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ในปัจจุบัน

3.ปรับปรุงให้เหมาะสอดคล้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคหรือความจำเป็นของหน่วยงานที่โครงการตัดผ่าน

4.ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่และให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนนที่ประชาชนใช้ทางในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ณ เดือน พ.ย. 65 โครงการฯ มีความคืบหน้างานก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 87.67 จากแผนที่ ณ เวลาดังกล่าวต้องมีความคืบหน้าร้อยละ 89.67 หรือล่าช้าไปจากแผนร้อยละ 2 ซึ่ง ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการแก้ไขไขสัญญาเพิ่มเติมตามที่ได้อนุมัติในครั้งนี้และกำกับการก่อสร้างงานโยธาในส่วนที่หลือให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด