นิคมฯบางชันผนึก 12 พันธมิตร แจกของขวัญ-มอบทุนวันเด็ก

15 ม.ค. 2566 | 06:01 น.

นิคมอุตสาหกรรมบางชันร่วม 12 พันธมิตร จัดกิจกรรมแจกของขวัญ-มอบทุนเด็ก เยาวชนรอบนิคม วันเด็กแห่งชาติปี 2566 ส่งเสริมการศึกษา หนุนชุมชน-ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (หน่วยงานบางชัน) ร่วมกันเปิดเผยว่า จากที่ กนอ.มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชนเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กรอบนิคมฯบางชันและชุมชนมาตลอดในทุกปี

 

นายเกียรติชัย  ภักดีรอด

 

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปี 2566 ทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน(สนช.)ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิด “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย” เพื่อส่งความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2566  “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนรอบนิคมฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และให้การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ได้รู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

 

นิคมฯบางชันผนึก 12 พันธมิตร แจกของขวัญ-มอบทุนวันเด็ก

 

ในการนี้ สนช.ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาและของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   ให้กับเด็ก เยาวชน ในชุมชนรอบนิคมฯ และกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เยาวชนในชุมชนและในสถานศึกษาดังกล่าว มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

นิคมฯบางชันผนึก 12 พันธมิตร แจกของขวัญ-มอบทุนวันเด็ก

 

โดยในปี 2566 พันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับ สนช. จำนวนมาก ได้แก่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด(บจก.), บจก.สยามร่วมมิตร, บจก.ฮานามิ ฟู้ดส์, บจก. วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร, บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (บมจ.), บจก. เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) , บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่, ศูนย์ฝึกอบรมบจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน เขตบางชัน, บจก. อาร์ต อุตสาหกรรม, บจก.ไทยย่งฮงอีเล็กตริก และบจก.มิตซูบิชิอีเล็คทริก ออโต้เมชั่น (ประเทศไทย)

 

นายธีระพงษ์  มนูญสัมฤทธิ์

 

ด้าน นายธีระพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.อาร์ตอุตสาหกรรม กล่าวว่า อาร์ตอุตสาหกรรม ได้เป็นพันธมิตรกับนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) มาโดยตลอดนั้น ในวันเด็ก ปี 2566 ปีนี้ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน แต่เรียนดี เพื่อส่งความสุขควบคู่ไปกับการให้เด็ก ๆ ได้รับการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

 

อนึ่ง ปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมบางชันมีชุมชนตั้งอยู่โดยรอบ  5 แห่ง  มีโรงเรียน 2 แห่ง และศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 6 แห่ง  ซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน  โดยส่งบุตรหลานเข้ารับการดูแลและศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาโดยรอบ