svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สุริยะ" ยกทัพรุกอุตสาหกรรม "อีวี" ดูดทุนญี่ปุ่น 1 หมื่นล้านบาท

10 มกราคม 2566

"สุริยะ" ยกทัพรุกอุตสาหกรรมอีวีดูดทุนญี่ปุ่น 1 หมื่นล้านบาท พร้อมหารือ METI ย้ำศักยภาพการเป็นฐานการผลิต และนัดบริษัทชั้นนำประจำจังหวัด Ishikawa กระชับสัมพันธ์เชื่อมโยงความร่วมมือกับ SMEs ไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า องค์กรในกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอิชิกาวะ (Ishikawa) และกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น 

 

รวมถึงการดำเนินการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอิชิกาวะ ด้านการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์และผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการเอสเอฌมอี (SMEs) ไทยและญี่ปุ่น 

 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากจังหวัดอิชิกาวะภายใต้แนวคิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือโอทาไก (OTAGAI) เพื่อต่อยอดสู่การขยายความร่วมมือและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและญี่ปุ่น

นอกจากนี้ จะมีการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น เพื่อเชิญชวนภาคเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศไทย อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล สุขภาพและการแพทย์ กลุ่ม BCG และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

สุริยะยกทัพรุกอุตสาหกรรมอีวีดูดทุนญี่ปุ่น 1 หมื่นล้านบาท

“การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของปี 2566 และเป็นการต่อยอดขยายผลการประชุมหารือร่วมกับนายนิชิมุระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) อย่างรอบด้านกับญี่ปุ่น และหารือแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติ เศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาคและภูมิภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของทั้งสองฝ่าย"

 

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรม R&D (Research and Development) ที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2566 

ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม และเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจในไทยสำหรับเอกชนญี่ปุ่นตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยและมองหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกัน