svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นิคมฯบางชันเจ๋ง ได้ 100 คะแนนเต็ม ผลสำรวจ “ทริส” สร้างความพอใจชุมชน

31 ธันวาคม 2565

นิคมฯบางชัน เผยผลสำรวจ “ทริส” ECO-Green Network สร้างความพึงพอใจชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คะแนน100% เต็ม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัทพันธมิตรในนิคมฯลั่นพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นในปีต่อ ๆ ไป

นางลัดดาวัลย์  อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมฯ ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR + Eco + Environment & Safety  หรือ ECO-Green Network ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ในกลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Excellence

 

นิคมฯบางชันเจ๋ง ได้ 100 คะแนนเต็ม  ผลสำรวจ “ทริส” สร้างความพอใจชุมชน

 

การดำเนินการในโครงการ ECO-Green Network เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และชุมชน เกิดความพึงพอใจ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

นอกจากนี้นิคมฯบางชันยังส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกเครือข่ายในเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดขยะเป็นศูนย์ ( Zero Waste)  โดยในปี 2565 บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ได้สำรวจความคิดเห็นชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการสำรวจได้สร้างความพึงพอใจให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100% เต็ม

 

สำหรับกิจกรรม Eco Green Network ในปีงบประมาณ 2566 นิคมฯ บางชัน ได้นำสมาชิกเครือข่าย เยี่ยมชม การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)สำนักงานใหญ่ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในการการรักษาสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดโลกร้อน และชมศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กนอ.ทั่วประเทศ

 

สำหรับสมาชิกเครือข่าย Eco Green Network นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ประกอบด้วย ชุมชนรอบนิคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเขตมีนบุรี เขตคันนายาว โรงเรียนสุเหร่าบางชัน โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eco Green Network ต้องมีแรงงานมากกว่า 200 คนขึ้นไป ได้แก่ บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็ค ทริคออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท จินซาน อีเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น

 

นางสาวพิชญา  โทบุตร

 

ด้าน นางสาวพิชญา  โทบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กนอ. กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย Eco Green Network จากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กนอ. ให้นิคมอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

ปัจจุบัน กนอ. ได้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 67 นิคมฯ  แบ่งเป็นนิคมฯ ที่ กนอ. ดำเนินงานเอง 15 แห่ง และนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน 52 แห่ง กระจายอยู่ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมกัน 186,479 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรม 4,890 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุนรวม 6.6 ล้านล้านบาท สามารถสร้างงานได้มากถึง 888,653 ตำแหน่ง

 

นายธีระพงษ์  มนูญสัมฤทธิ์

 

นายธีระพงษ์ มนูญสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า อาร์ตอุตสาหกรรม  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเสื่อน้ำมัน และพลาสติกพีวีซีชีทรายใหญ่ของประเทศไทย มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 50 ปี สินค้าหลักได้แก่ เสื่อน้ำมัน เสื่อโฟม พลาสติกใส ผ้าปูโต๊ะ ผ้าใบปูบ่อ ผ้าใบอเนกประสงค์ พลาสติกลูกไม้ พลาสติกปูพื้นรถ

 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปแปรรูปต่อในกลุ่มพลาสติก PVC สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการในนิคมฯบางชัน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนิคมฯ ในปี 2515 ที่ผ่านมา

 

นิคมฯบางชันเจ๋ง ได้ 100 คะแนนเต็ม  ผลสำรวจ “ทริส” สร้างความพอใจชุมชน

 

“บริษัทฯมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาส ร่วมกิจกรรมด้าน CSR และเป็นสมาชิกเครือข่าย ECO-Green Network ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างพึงพอใจให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยิ่งภูมิใจ ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทราบว่า บริษัท ทริส คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด สำรวจความพึงพอใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนรอบนิคมฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100% ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับนิคมฯบางชัน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของนิคมฯ ผู้ประกอบการและชุมชนต่อไป”