svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารออมสิน เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ศรีสวัสดิ์ สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

04 มกราคม 2566

ธนาคารออมสิน เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี

วันนี้ 4 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน เปิดจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท ศรีสวัสดิ์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ระดับ 5 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB+" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

สำหรับ-ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน 21 วัน

  • อัตราดอกเบี้ย [3.30 - 3.50] % ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี

  • อัตราดอกเบี้ย [4.00 - 4.25] % ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี

  • อัตราดอกเบี้ย [4.25 - 4.50] % ต่อปี

 

 

วิธีจ่ายดอกเบี้ย

  • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
  • สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

ธนาคารออมสินหุ้นกู้

 

วันที่เปิดให้จองซื้อ

  • เปิดให้จองซื้อ วันที่ 13 และ 16-17 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.
  • จองซื้อผ่านส่วนการตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้
  • ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 299 9245-46

คำเตือน

  •  โปรดทำความข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแหนู และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

  •  บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก..ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งมีนายพชร​ อนันตศิลป์​ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน ที่ประชุมอนุมัติให้ธนาคารประกอบธุรกิจจำนำทะเบียน​ โดยการเข้าร่วมลงทุน กับบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ โดยจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน​ 49% วงเงิน​ 1.5​ พันล้านบาท.

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน