"กนอ." สั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มอุบัติเหตุตามมาตราการ PSM

28 ธ.ค. 2565 | 05:51 น.

"กนอ." สั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มอุบัติเหตุตามมาตราการ PSM พร้อมเตือนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก แม้โควิด-19 คลี่คลาย

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ใน 16 จังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว

 

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals) ตามระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง 
 

หรือมีปริมาณครอบครองของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟตามปริมาณที่กำหนดต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กนอ. ได้ออกเป็นข้อบังคับฯ และมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งแล้ว

 

กนอ. สั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มอุบัติเหตุตามมาตราการ PSM

 

“ได้กำชับให้นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดยาวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยให้ประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.สำนักงานใหญ่ รวมถึงต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กนอ. ในเรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯ /ท่าเรือฯ ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบอย่างทันท่วงที”

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการคาดการณ์ว่าหลังปีใหม่จะมีการติดเชื้อระลอกเล็กๆ (Small wave) ซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ หรือจากการฉีดวัคซีนก็ตาม ทำให้เมื่อเกิดการติดเชื้ออาจไม่มีความรุนแรงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามอยากขอให้ทุกฝ่ายเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลตนเอง และบุคคลใกล้ชิด เพื่อความไม่ประมาท


"เทศกาลปีใหม่มีหลายกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมเฉลิมฉลอง กิจกรรมรวมญาติ รวมถึงการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขอให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท โดยเฉพาะการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และมีผู้คนชุมนุมจำนวนมาก"