svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปี 66 “ทช.” ดันประมูล 6 บิ๊กโปรเจ็กต์ 8.8 พันล้าน รุกโครงข่ายถนน

21 ธันวาคม 2565

“ทช.” เล็งเปิดประมูล 6 บิ๊กโปรเจ็กต์ 8.8 พันล้านบาท บูมระบบขนส่งทางถนน หลังได้รับงบจัดสรรปี 66 แตะ 4.7 หมื่นล้านบาท หวังพัฒนาถนนภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง โดย “กรมทางหลวงชนบท” 1 ในหน่วยงานภาครัฐที่เร่งเติมเต็มโครงข่ายระบบถนน เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
 

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมฯได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 จำนวน 47,108 ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ งานก่อสร้างถนนเพื่อยกระดับมาตรฐานชั้นทาง, ถนนเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่, พัฒนาถนนผังเมือง, สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว, ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง โดยมีการก่อสร้างถนน จำนวน 392 โครงการ ระยะทาง 1,159 กิโลเมตร สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 111 โครงการ ความยาวรวม 5,763 เมตร งานบำรุงรักษาทาง จำนวน 49,123 กิโลเมตร และงานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 1,873 แห่ง


 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2666 ทช.ได้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ทางถนนสำคัญ 6 โครงการ ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณรวม 8,875 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง 7 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 4,841 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาพร้อมถนนเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบทะเลสาบสงขลา มีขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นแยกออกจากถนนทางหลวงชนบท พท.4004 ที่ประมาณ กม.ที่ 3+300 บริเวณบ้านฝาละมี ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่ถนน อบจ.สงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บ้านแหลมยาง ถนน อบจ.สงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

2.โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 1,854 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างสะพานแห่งใหม่ข้ามคลองช่องลาด เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่ มีขนาด 2 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นของโครงการอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 4206 ต.เกาะกลาง และจุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทสาย กบ. 5035 ต.เกาะลันตาน้อย โดยสะพานทั้ง 2 โครงการฯ ปัจจุบันสำนักบริหารหนี้สาธารณะส่งหนังสือทาบทามธนาคารโลก (World Bank) เพื่อขอใช้แหล่งเงินกู้ค่าก่อสร้างโครงการฯ โดยจะเริ่มประกวดราคาด้วยวิธี International Competition Bidding (ICB) ภายในต้นเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 และลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2566 เริ่มก่อสร้างภายในปี 2567 และเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2569  
 

รายงานข่าวจากทช. กล่าวต่อว่า ส่วนอีก 4 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะเริ่มประมูลหาผู้รับจ้างภายในต้นปี 2566 และเริ่มก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จเปิดให้บริการภายในปี 2568 ประกอบด้วย 3.โครงการถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315-บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี ระยะทาง 12.242 กม. งบประมาณ 880 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2666-2568) จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 315 (บริเวณ กม.ที่ 14+600) สิ้นสุดโครงการที่ บ.หนองปลาไหล (ทล.3127 ) ซึ่งถนน ชบ.3023 เป็นเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรจากบ้านบึงไปยังพานทอง เชื่อมต่อ ทล.7 ผ่านทาง ทล.315 เชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี 

ปี 66 “ทช.” ดันประมูล 6 บิ๊กโปรเจ็กต์ 8.8 พันล้าน รุกโครงข่ายถนน

4.โครงการถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทาง 2.880 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 200 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2566-2568) จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (เดิมตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทุ่งนาและที่ว่าง กม. 1+514 ตัดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โพนทอง จากนั้นแนวถนนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทุ่งนาจนถึง กม. 2+449 ตัดกับถนนทางหลวงชนบท สาย กส.3063 จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 

 

5.โครงการถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 7.383 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 570 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2566-2568) จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัย มีจุดเริ่มต้นช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม) 

 

และ6.โครงการถนนสายแยก ทล.4103-ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 4 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 530 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2566-2568) จะก่อสร้างถนนคอนกรีต จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ สะพานคู่ รูปแบบ segmental box girder ความยาวสะพาน 390 ม. โดยโครงการนี้ใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของโดยเฉพาะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช มีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 4103 (บริเวณ กม.ที่ 18+200) สิ้นสุดโครงการที่ถนนพุทธภูมิ