svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สั่ง "Shopee" ระงับโฆษณาร้านขาย "ช่อดอกกัญชา"

03 ธันวาคม 2565

อธิบดีกรมการแพทย์ฯ ร่อนหนังสือด่วนถึง "Shopee" สั่งระงับโฆษณาร้านขาย "ช่อดอกกัญชา" ชี้ ผิดฐานจำหน่ายไม่ได้ขออนุญาต มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

3 ธันวาคม 2565 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำหนังสือลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 เรื่องให้ระงับการโฆษณาขายสินค้าสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ส่งถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีใจความโดยสรุปว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ 2565 ที่ควบคุมเฉพาะช่อดอกไม่ให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีตรวจพบว่า มีการประกาศโฆษณาขายกัญชาในส่วนที่เป็นช่อดอกผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Shopee

 

ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิจัย ส่งออกจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

จึงขอให้ท่านดำเนินการระงับการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วระงับการโฆษณาสมุนไพรควบคุมบนแพลตฟอร์มของ Shopee ดังกล่าวโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ นพ.ธงชัย กล่าวว่าได้ตรวจสอบพบว่า มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาผ่านแพลตฟอร์มนี้จริง ส่วนแพลตฟอร์มอื่น ๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบ ตนในฐานะอธิบดีจึงได้ทำหนังสือส่งถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ขอให้ระงับการโฆษณาขายสินค้าสมุนไพรควบคุม (กัญชา) หรือช่อดอกกัญชาโดยเร็วเพราะผิดกฎหมายตามประกาศ สธ.

 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า เจ้าของแพลตฟอร์มจะมีโทษเดียวกับร้านค้าที่จำหน่ายหรือไม่ นพ.ธงชัย กล่าวว่า หากยังไม่ระงับการโฆษณาดังกล่าว ถือว่าผิดต่อประกาศ สธ. เพราะไม่ได้ขออนุญาต เนื่องจากหากมาขออนุญาต กรมฯไม่มีทางให้จำหน่ายผ่านออนไลน์แน่นอน ซึ่งจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเจ้าของแพลตฟอร์มจะมีความผิดหรือไม่ เพราะเปิดให้จำหน่ายนั้น เบื้องต้นต้องมีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังแพลตฟอร์มแล้ว เชื่อว่าจะมีการดำเนินการโดยเร็ว


ขณะนี้กรมฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ สธ.เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะช่อดอกต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ข้อห้ามที่ชัดเจน คือ ห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษา ห้ามให้บริการสูบกัญชาในสถานประกอบการทั่วไป

 

ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณากัญชาทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามสูบกัญชาในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

 

การจำหน่ายช่อดอกกัญชาผ่านออนไลน์ การโฆษณาทุกช่องทางจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายใหญ่ หรือรายเล็กต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพราะการจำหน่ายต้องขออนุญาต ซึ่งทางกรมฯ ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ไม่ให้มีการโฆษณาอยู่แล้ว นพ.ธงชัย กล่าว


 

สั่ง "Shopee" ระงับโฆษณาร้านขาย "ช่อดอกกัญชา"