svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลุ้น “กทพ.” ซาวด์เสียงประชาชน รอบ 2 สร้างทางด่วนเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

21 พฤศจิกายน 2565

“กทพ.” จ่อเปิดรับเปิดความเห็นประชาชนรอบ 2 สร้างทางด่วนเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท ภายใน ธ.ค.65-ม.ค.66 คาดศึกษาเสร็จกลางปี 66 เล็งประมูล PPP งานโยธาควบติดตั้งระบบ O&M ชงครม.เคาะปลายปี 66 เริ่มตอกเสาเข็มปลายปี 67 พร้อมเปิดให้บริการปี 70

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนดำเนินการโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ต คือ “ทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้” ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หากโครงการฯแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร

 

 รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ (ด่วน) สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จ.ภูเก็ต ระยะทางรวม 30 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 30,456 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ 17,054 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 13,402 ล้านบาท หลังจากกทพ.เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565 ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต นั้น เบื้องต้นมีเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในภูเก็ต ทั้งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการก่อสร้างโครงการฯ แต่มีข้อคิดเห็นให้กทพ.ศึกษาเรื่องผลกระทบการทดแทนค่าเวนคืนที่ดินให้เหมาะสม รวมทั้งการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามขั้นตอน

ล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายในปลายเดือนธันวาคม 2565 หรือเดือนมกราคม 2566 และจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 งานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการร่วมลงทุนของโครงการฯ ควบคู่ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาภายในต้นปี 2566 คาดว่าจะศึกษาโครงการฯแล้วเสร็จภายในกลางปี 2566

 

ทั้งนี้โครงการฯ จะต้องใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้างมาก เบื้องต้น กทพ.จะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP สัญญาสัมปทานราว 30 ปี โดยการประมูลจะดำเนินการประมูลก่อสร้างงานโยธาควบคู่กับงานติดตั้งระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน คาดว่ากทพ.จะเสนอโครงการฯต่อกระทรวงคมนาคม ภายในกลางปี 2566 หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในปลายปี 2566

หากผ่านความเห็นชอบโครงการฯจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) จะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน PPP แต่ถ้าโครงการฯได้ข้อสรุปในการลงทุนรูปแบบ PSC โดยให้กทพ.เป็นผู้ดำเนินการเองจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามปกติ คาดว่าจะเริ่มกระบวนการประมูลภายในปี 2567 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างปลายปี 2567 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ทั้งนี้กทพ.จะเร่งก่อสร้างทางคู่ขนานด้านตะวันออกเพื่อเปิดให้ภายในปลายปี 2568 ก่อน หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการทางคู่ขนานด้านตะวันตกภายในปลายปี 2569 และจะเปิดให้บริการครบทั้งโครงการฯในช่วงปลายปี 2570

 

“การเวนคืนที่ดินของโครงการฯ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะเวนคืนที่ดิน เบื้องต้นพบว่ามีการเวนคืนที่ดินในพื้นที่ของกรมป่าไม้และเอกชนหลายแห่ง เช่น สวนป่าบางขนุน,ป่าเทือกเขากมลา จ.ภูเก็ต ทั้งนี้พื้นที่ที่ถูกเวนคืนที่ดิน กทพ.ได้ใช้แนวเส้นทางเดิมบนทางหลวงสายบ้านสาคู – บ้านเกาะแก้ว ที่กรมทางหลวง (ทล.) เคยศึกษาไว้ ซึ่งมีการปรับการออกแบบของโครงการฯให้สอดคล้องกับการใช้บริการทางด่วน เนื่องจากมาตรฐานของโครงสร้างมีความแตกต่างกัน”

ลุ้น “กทพ.” ซาวด์เสียงประชาชน รอบ 2 สร้างทางด่วนเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้

ทั้งนี้โครงการฯ จะเป็นทางระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงผ่านชุมชนเป็นทางยกระดับ และช่วงผ่านภูเขาเป็นอุโมงค์ขนาด 4 ช่องจราจร(ไป-กลับ) ความยาว 1.8 กิโลเมตร (กม.) โดยตลอดทางจะมีทางบริการ (Service Road) ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นช่วงๆ ทั้ง 2 ฝั่ง มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 5 จุด ประกอบด้วย 1.ด่านฯ เชื่อม ทล.4026 และเชื่อมกับสนามบินภูเก็ต, 2.ด่านฯ เชื่อม ทล.4030 ถนนดอนจอมเฒ่า, 3.ด่านฯ เชื่อม ทล.4025 ถนนศรีสุนทร, 4.ด่านฯ เชื่อม ทล.402 ถนนเทพกษัตรี และ 5.ด่านฯ เชื่อมโครงการอุโมงค์ กะทู้-ป่าตอง

 

 สำหรับแนวเส้นทางของโครงการทางพิเศษ (ด่วน) สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จ.ภูเก็ต มีจุดเริ่มต้นที่ ต.เทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4026 และมีแนวเส้นทางไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.402 จนถึงบริเวณจุดตัดกับ ทล.4024(ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ ต.เกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณ ต.ศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 สิ้นสุดโครงการที่ ต.กะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เชื่อมต่อกับทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต