PPP 35 ปี ชิงเค้ก‘ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง’ 1.4 หมื่นล้าน

04 มี.ค. 2565 | 10:11 น.

กทพ.เล็งเปิดประมูลสร้างทาง ด่วนกะทู้-ป่าตอง 1.4 หมื่นล้านบาท ภายใน ก.ค.นี้ ดึงเอกชนร่วมทุน PPP 35 ปี หลังรอสคร.คัดเลือกผู้สังเกตการณ์ร่วมทำร่าง RFP คาดตอกเสาเข็มปลายปี 66 เตรียมเวนคืนที่ดินต้นปี 66

การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย(กทพ.) ผลักดันโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางระหว่างตัวเมืองฝั่งตะวันออกของภูเก็ตไปยังหาดป่าตองให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพเส้นทางที่ลาดชันและคดเคี้ยวและใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต

 

 

 

รายงานข่าวจากกทพ.เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ความคืบหน้าโครงการทางด่วนสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาท ขณะนี้ทาง กทพ. อยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการให้ความร่วมมือในการจัดทำร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก คาดได้
ข้อสรุปเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการ กทพ. (บอร์ด) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 ภายในเดือนมีนาคม 2565

 

 

 

“หากได้ข้อสรุปภายหลังสคร. คัดเลือกผู้สังเกตการณ์และลงนามสัญญาตามข้อตกลงคุณธรรมรวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แล้ว จะใช้ระยะเวลาดำเนินการจัดทำร่างเอกสาร RFP ราว 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2565 ) เนื่องจากกทพ.ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนต่อการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนสำหรับคัดเลือกเอกชนก่อนเปิดประมูล เพื่อประกอบการพิจารณาร่างเอกสารเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน(ทีโออาร์)”

ทั้งนี้จะเริ่มเปิดประมูลภายในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีรูปแบบการลงทุน PPP Net Coss โดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนรับผิดชอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ได้แก่ การออกแบบ รายละเอียดและการก่อสร้าง และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โดยเอกชน จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่มดำเนินงานพร้อมทั้งให้เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ค่าผ่านทาง ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปีรวมก่อสร้าง และเปิดให้เอกชนยื่นจัดทำข้อเสนอภายใน 3-5 เดือน (สิงหาคม-ธันวาคม 2565) คาดว่าเอกชนจะยื่นซองภาย ในเดือนมกราคม 2566 และได้ตัวผู้ชนะการประมูลภายในเดือนมีนาคม 2566 หลังจากนั้นกทพ.จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาผลการคัดเลือกผู้ชนะการประมูลของโครงการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 และลงนามสัญญาภายในกลางปี 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี เปิดให้บริการได้ภายในปี 2570

 

 

 

 ส่วนการเวนคืนที่ดินนั้น ปัจจุบันกทพ.อยู่ระหว่างเสนอร่างพ.ร.ฎ. เวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2562 มีหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ได้แก่ จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กทพ. รวมถึงการจัดทำแผนที่ท้ายร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าว ขณะนี้ได้เสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อนำรายละเอียดดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

 

 

 

หลังจากนั้นจะเสนอกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่าง คาดว่าประกาศใช้พ.ร.ฎเวนคืนที่ดินภายในปี 2565 โดยจะเริ่มเข้าพื้นที่สำรวจและจ่ายค่าทดแทน และดำเนินการเวนคืนที่ดินได้ภายในต้นปี 2566 ซึ่งมีกรอบงบประมาณค่าเวนคืน จำนวน 5,792 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณปี 2566-2567 พื้นที่เวนคืนจำนวน 192 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 221 หลัง ผู้ถูกเวนคืนที่ดินจำนวน 104 ราย

ส่วนพื้นที่ที่จะดำเนินการเวนคืนที่ดิน มี 2 ฝั่ง ประกอบด้วยฝั่งกะทู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นทางยกระดับก่อนเข้าปากอุโมงค์ ขณะที่ฝั่งป่าตอง มีลักษณะเป็นทางยกระดับช่วงที่ออกจากอุโมงค์โดยพื้นที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดของโครงการฯเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่อนุญาตให้ดำเนินการขอใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง มีลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลาง ของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กม. เป็นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับ ถ.พระเมตตา ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการฯ ในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้มีจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 4029 โดยรูปแบบการก่อสร้างมีขนาด 8 ช่องจราจร หรือไป-กลับ 4 ช่องจราจร ให้รถยนต์วิ่ง 2 ช่องจราจร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร มีแบริเออร์คอนกรีตกั้นเพื่อความปลอดภัยมีทางขึ้น-ลง 2 แห่ง และมีด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณต.กะทู้ 1 ด่าน

PPP 35 ปี  ชิงเค้ก‘ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง’ 1.4 หมื่นล้าน

 

 

 อย่างไรก็ตามการจัดเก็บค่าผ่านทางจะดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางรถจักรยานยนต์ 15 บาท, รถ 4 ล้อ 40 บาท, รถ 6-10 ล้อ 80 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 125 บาท ทั้งนี้กทพ.คาดการณ์ผู้ใช้บริการทางด่วนเส้นทางดังกล่าวหากมีการเปิดให้ บริการในปีแรก อยู่ที่ 60,000 คันต่อวัน แบ่งเป็นผู้ใช้บริการด้วยรถยนต์ราว 30,000 คันต่อวัน และผู้ใช้บริการด้วยจักรยานยนต์ราว 30,000 คันต่อวัน