“คมนาคม” จับมือ TRUE ดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขึ้นแท่นสถานีอัจฉริยะ 5G

21 ตุลาคม 2565

“คมนาคม” จับมือ TRUE อัพเกรดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รุกเทคโนโลยี 5G ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ ขึ้นแท่นฮับอาเซียน นำร่องเปิดให้บริการช่วงรถไฟสายสีแดงภายในต.ค.นี้ คาดเปิดเต็มรูปแบบรับรถไฟทางไกล ช่วงเทศกาลปีใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ว่า  สำหรับโครงการนำร่องในการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 5G ของไทย ด้านการส่งเสริมสถานีอัจฉริยะ 5G (5G Smart Station) ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้ริเริ่มขึ้นนั้น มีความก้าวหน้าในการพัฒนาจนประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว

“คมนาคม” จับมือ TRUE ดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขึ้นแท่นสถานีอัจฉริยะ 5G

 

“โครงการฯนี้พัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็น 5G Smart Station ถือว่าเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะทำให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลก ครอบคลุมทุกบริการระบบราง เชื่อมต่อทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมีความโดดเด่นด้านการออกแบบให้เป็นสถานีอารยสถาปัตย์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามหลัก Universal Design เน้นการให้บริการประชาชนในการเดินทางไปยังทุกจุดหมายด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย”  
 

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G ที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 5G ได้อย่างเท่าเทียม และสามารถช่วยเหลือนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีระบบ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย รวมถึงโซลูชัน 5G ต่าง ๆ ที่พัฒนาร่วมกับ ทรู ซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

“คมนาคม” จับมือ TRUE ดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขึ้นแท่นสถานีอัจฉริยะ 5G


 นายสุจิตต์  เชาว์ศิริกุล  รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า โครงการฯนี้รฟท.ใช้งบประมาณ วงเงิน 45 ล้านบาท โดยเป็นการนำเทคโนโลยี5G มาช่วยพัฒนาในการให้บริการแก่ประชาชนภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เบื้องต้นรฟท.จะดำเนินการกำหนดจุดเพื่อจัดวางหุ่นยนต์ต้อนรับ จำนวน 6 ตัว ,รถเข็นอัจฉริยะ จำนวน 7 คัน และกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ จำนวน 121 ตัว ภายในสถานีสายสีแดงก่อน ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ภายในเดือนต.ค.นี้  หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าวครบทั้งระบบเพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางไกลที่จะเข้ามาให้บริการภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 
 

สำหรับเทคโนโลยี 5G ที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  ประกอบด้วย 
1.หุ่นยนต์ต้อนรับ SRT Bot  ให้บริการช่วยเหลือผู้โดยสาร ทั้งบริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี แนะนำและเส้นทางการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถโต้ตอบได้แบบเรียลไทม์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในสถานี

 

“คมนาคม” จับมือ TRUE ดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขึ้นแท่นสถานีอัจฉริยะ 5G


2.รถเข็นอัจฉริยะ มีระบบ Automation ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ สามารถเคลื่อนที่ส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายอัตโนมัติ ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัสผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้สิ่งของต่าง ๆ และหยุดเมื่อถึงระยะที่ใกล้เกินกำหนด พร้อมปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันที

 

 


3.ระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ทั่วทั้งสถานี และในอนาคตจะเชื่อมต่อ ไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

 

 

 

อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมจะยังคงพัฒนาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยในด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป