svasdssvasds

กรมการขนส่งทางบกต่อใบขับขี่ 2565 เปิด Walk in หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ต.ค. 2565 เวลา 22:15 น. 3.6k

กรมการขนส่งทางบกต่อใบขับขี่ 2565 ล่าสุดเปิด Walk in หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดผ่อนคลาย ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ทีนี่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565  จากกรณีที่ กรมการขนส่งทางบกต่อใบขับขี่ 2565   ได้ผ่อนคลายการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถดำเนินการได้ทั้งจองคิว และ Walk in  รายละเอียดดังนี้

  • การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถที่ (อบรมผ่าน e learning) มาแล้ว
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี)  สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
  • การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด,สูญหาย หรือ แก้ไขรายการ
  • การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
  • การขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่มีความประสงค์ ต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ ระบบe-Learning ทางเว็บไซต์ www.dit-elearning.com มาแล้วสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้อง จองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กรมการขนส่งทางบกต่อใบขับขี่ 2565

ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้อง จองคิวล่วงหน้าได้ทุกสำนักงานขนส่ง ทั้งสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด