ต่อใบขับขี่ 2565 ไม่ต้องจองคิว กรมขนส่งทางบก ให้วอล์คอินได้เลย

03 ต.ค. 2565 | 20:00 น.

ต่อใบขับขี่ 2565 กรมการขนส่งทางบก แจ้งข่าวดี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว พร้อมเปิดให้วอล์คอินได้ เริ่มวันไหน ใช้เอกสารประกอบอะไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่  

หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลายลงทั้งในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่และความรุนแรงของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้น ในส่วนของราชการนั้นเน้นทำผ่านระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

 

ล่าสุด กระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลายการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการได้ทั้ง จองคิวและวอล์คอิน (Walk in) ทุกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ สำหรับบริการที่สามารถวอล์คอินได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า มีดังต่อไปนี้  

  • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ (อบรมผ่าน e learning ) มาแล้ว
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 
  • การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือ แก้ไขรายการ
  • การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
  • การขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ระบบ  e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้ว 

 

เอกสารประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน 
  • ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม
  • ผลผ่านการอบรมออนไลน์ 
  • ใบรับรองแพทย์ 


ทั้งนี้ จะให้บริการผู้ที่จองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue ไว้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก  
กรณีที่เดินทางมาแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดคิวเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับชาวต่างชาติจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการต่อไป   
 

 

ต่อใบขับขี่ 2565 ไม่ต้องจองคิว กรมขนส่งทางบก ให้วอล์คอินได้เลย